332 koreaj studentoj komencis lerni Esperanton.

332 koreaj studentoj komencis lerni Esperanton en la unua semestro de la lernojaro 2008. En la tri universitatoj, Korea fremdlingva univ.(en la urboj Seulo kaj Yongin), Univ. Dankook (en la urboj Seulo kaj Chonan) kaj Univ.Wonkwang (en Ia urbo Iksan). Esperanto estas instruata oficiale kiel unu el la klerigaj lerno- objektoj. Post unu semestra lernado(2008.3.1~6.15) ili ricevas du notojn. Al finlernantoj, Korea Esperanto-Asocio donas ĉarman atestilon,kiu estas alloga por kursanoj. Dum la leciono, la studentoj provas paroli en Esperanto per Skajpo (Skype). Jen estas Skajpa adreso de kurso-gvidanto LEE Jung-kee(leejungkee). Viaj reagoj estas bonvenaj.

 

Gratulon, mia kara amiko Lee Jung! Antaŭen! Vi estas homo kuraĝa kaj diligenta!