INTERNACIA TAGO DE LA GEPATRA LINGVO

"La Internacia Tago de la Gepatra Lingvo akiras aldonan signifon
en tiu ĉi jaro, kiun la ^Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj
deklaris Internacia Jaro de Lingvoj. Kiel s-ro Koichiro Matsuura,
la Ĝenerala Direktoro de Unesko, rimarkas, "en la daŭro de kelkaj
generacioj, pli ol 50% el la 7000 lingvoj parolataj en la mondo
povos malaperi". Nun estas uzata malpli ol kvarono el ili en lernejoj
kaj ciberspaco, kaj la plimulton oni uzas nur sporade. Miloj da
lingvoj malgrau tio ke ĉiu estas regata de homgrupo, kiu ĝin uzas
kiel ĉiutagan komunikilon, forestas el la eduksistemoj, komunikaj
rimedoj, eldona industrio kaj ĝenerale el la publika sfero.
Universala Esperanto-Asocio konsentas, ke alfrontas la homaron
baldaŭ katastrofa kultura malriĉigo.Kiel tutmonda komunumo, kiu dum pli ol jarcento jam montras vivantan
ekzemplon de efika, interkultura komunikado, Universala Esperanto-Asocio
- bonvenigas la atenton de la internacia komunumo al lingvaj defioj;
- reasertas sian firman ligon al la bezono de gepatralingve bazita
altnivela plurlingvismo; kaj
- invitas la internacian komunumon studi la meritojn de Esperanto
kiel long-perspektiva, plutenebla solvo."

Skribis: Estraro de UEA
por la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, la 21-a de februaro.
Fonto: Gazetaraj Komunikoj de UEA N-ro 282 (2008-02-18)
Legu pli:
<
http://www.uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?no=lasta >