Masaĝo
 
Masaĝu plue
pri masaĝo tia
longe mi revis
ĉiu tuŝo via
kaŭzas ke korpo tremas plej ĝue
masaĝu plue...

Masaĝu plue
nokto nin protektas
perlaj ŝvitgutoj fluon sekvas
en ardaj korpoj animoj ne maljunas
per lipoj flustras, muzikon aludas
kaj brilo de okul` freŝe aspektas
ĉar tuŝo de manoj ĉiam am-plenas
...do ebriigu min dolĉe kaj ĝue
kaj per kanzonoj ensorĉu plue....
13.12.2007 Princo