La Granda Aventuro!!!!

Kial studi Esperanton? Ĉu oni povas gajni monon per ĝi? Ĝenerale, ne!
Kial uzi nian tempon por labori por ĝia disvastigado?
Bone... ĉiuj, kiuj interesiĝas nur pri aferoj, kiuj donas mono-profiton, tute ne okupiĝas pri Esperanto.
Sed la personoj, kiuj jam evoluis sufiĉe multe por kompreni, ke la vivo ne estas nur mono, facile perceptas la ne-mezureblan valoron de Esperanto.
Ne nur per pano vivas la homo. Ankaŭ ne nur per mono...
Fakte , oni vivas ankaŭ de la belo, de la emocio de eĉ la fantazio kaj revo.
Oni vivas ankaŭ de la aventuro...kaj ĝuste tio, Esperanto povas esti por ni...La Granda Aventuro. Ĝi estas la " Granda Aventuro" de la menso, de la intelekto, de la animo.
Kiam ni komencas paroli Esperanton kun aliaj personoj -precipe alilandanoj - kaj vidas, ke la lingvo plene funkcias, ni povas nur senti veran inundon de plezuro, de profunda emocio, unu-vorte " feliĉon" .
La samo ni sentas, kiam ni legas librojn kaj revuojn aŭ korespondas kun foraj geamikoj kaj eĉ plej forte ni sentas tion, kiam oni gastigas homojn el aliaj landoj kaj ni kapablas interkomunikiĝi kun ili de la mateno ĝis la nokto nur per Esperanto...

Nur personoj, kiuj jam spertis tiajn mirakojn de la homrilatoj povas kompreni -kiom multe ili valoras.
Ĉu vi samopinias?
(Bedaŭrinde mi ne konservis la nomon de la aŭtoro)
Karesema/ Verdkore