Multe formas via amo

glavsaltulo sur herbejo

kompliketas psikstrukturo

violmuzike en vi fluas

 

tiru arcxon plej edife

kaj herbejo per vi floru

ecx falcxisto gxin pritondos

velkos perloj en burgxonoj

 

Elpoligita de Princo