Iam lernanto demandis instruiston, kial la diversaj religioj konas malsamajn sanktajn tagojn kaj la instruisto montris al li globon: "Se iu veturas en ŝipo po tago okcidenten je unu tempzono, kiam longe li bezonas ĝis realveni hejme?" - "dudek kvar tagojn" respondis la lernanto. "Nun, sed ĉiu de tiuj tagoj daŭras dudek kvin horojn pro la ŝanĝo de unu tempzono, ĉu ne?" La lernanto jesis kaj la instruisto klarigis, ke pro tio la veturanto travivis dudek kvar tagojn kiam hejme forpasis dudek kvin. "Jesuo veturis okcidenten ĉirkaŭ la teron kaj adis festi ekzakte ĉiun sepan tagon de sia propra vivo kiel festtago de la Eternulo. Tial lia sankta tago ŝanĝis de sabato al tiu tago, kiu por la aliaj estis dimanĉo.Mohamed veturis orienten. Tial liaj tagoj estis malpli longaj ol dudek kvar horojn kaj kiam li revenis, lia Dia tago ŝanĝis al tiu, kiu por la aliaj estas vendredo. Ambaŭ instruistoj sekvis ilian propran kalendaron kaj ĉar instruistoj ĉiam pravas", li aldonis ridante, "iliaj kredantoj sekvis ilin eĉ se ili pli bone scius."