* De Vitor Luiz (vicxjo@gmail.com) ni ricevis la jenan mesaĝon: "Saluton karaj samideanoj ! Mi anoncas al vi, ke mi ĵus kreis novan grupon "Brazilaj Katolikaj Esperantistoj", groups.google.com/group/br-kat-eo, kies celo estas unuigi la katolikajn esperantistojn en Brazilo aŭ

portugal-lingvaj landoj, fortikigante la Esperanto-movadon inter lakatolikoj, kaj pridiskuti la katolikan Esperanto-movadon.Do, oni povas skribi mesaĝojn per Esperanto (prefere) aŭ laportugala lingvo (se iu ankoraŭ ne regas Esperanton sufiĉe bone).Ankaŭ alilandanoj rajtas eniri. Antaŭ ol eniri, vi bonvole rakontuiom pri vi mem por ke vi estu akceptata (tio evitas spamon).Bonvole disvastigu tiun grupon, kiu eble estos alia ilo por ke laEo-movado inter katolikoj kresku! Ĉiuj povos uzi la plejsubanmesaĝon por inviti novajn membrojn.Frate en Kristo,Vitor Luiz – administranto: www.vitorluiz.cjb.net."

* De la 7-a ĝis la 9-a de septembro, okazis en Uberlândia/ŝtato Minas Gerais, la 2-a Brazila Renkontiĝo de Esperantistoj Spiritistaj, kun enskribiĝo de 110 homoj kaj partopreno de la pola pedagogo Przemyslaw Grazibowski. Okazis prelegoj, debatoj, prezento de korusa kanto kaj teatro. Oni programis la proksiman BRES por Brasília, en 2008.

BEL_informis PAŬLO S. VIANA