Esperantisto serĉis Esperantajn librojn kaj aferojn en antikvaĵvendejo. Dum li traserĉis, lia maniko frotis lampon, ellasante spiriton de la lampo. La spirito dankis lin kaj donis al li tri volojn.Kiel unua volo la Esperantisto elektis, ke li havus libraron enhavantan ĉiujn librojn kaj revuojn iam ajn eldonitajn en Esperanto. La spirito plenumis lian deziron.Kiel dua volo la Esperantisto elektis, ke li havus domegon por loĝi kaj enhavi la tutan libraron. Tiel rapide kiel li diris la volon, jen ĝi ekaperas.Kiel tria volo la Esperantisto diris: "Mi ĉiam volis viziti miajn eksterlandajn esperantistajn amikojn, sed mi havas teruregon pri flugado. Do, mia fina volo estas, ke vi konstruu ponton de Usono ĝis Eŭropo, por ke mi povu iri tien aŭtomobile."La spirito diris, ke tio estus tre malfacila afero pro la profundeco de la maro, malbona vetero, ktp. kaj petis, ke la esperantisto elektu alian finan volon.La Esperantisto pensis dum minuto, kaj diris: "Nu, mi ĉiam volis, ke mi komprenus virinojn."Kaj la spirito tuj respondis: "Ĉu Novjorko ĝis Londono sufiĉus?"