ESPERANTO EN LA UNIVERSITATO EN VASSOURAS/RJ

Universitato Severino Sombra, en la

urbo Vassouras, ŝtato Rio-de Ĵaneiro,

starigis ekspozicion omaĝe al la

brazila plej granda verkisto Machado

de Assis, okaze de la centjariĝo de

lia forpaso. Inter la montrataj libroj

troviĝas pluraj tradukoj en Esperanto:

“La Alienisto”, “Postmortaj Rememoroj

de Brás Cubas”, “Dom Casmurro”, “La

Divenistino kaj aliaj rakontoj”, “Teatro”. La ekspozicio funkcias inter la 22-a de septembro

kaj la 31-a de oktobro 2008. En tiu sama universitato okazis postdiploma kurso pri

Esperanto, por propedeŭtika stimulado al lernado de eksterlandaj lingvoj. Pri tiu temo

okazis en aŭgusto 2008 prelego ĉe la Universitato. La kurso funkciis inter la 6-a de

aŭgusto kaj la 24-a de septembro