AMIKA PAROLO

Antaŭ kelkaj tagoj pro diversaj kialoj mi ne povis entajpigi ion ajn en mia ipernitio-paĝo krom legi novaĵojn de miaj kun-ipernitianoj.Multaj el ili ĉiamdaŭre skribas al mi demandante pri mia malofteco en la reto.Verdire ili duon-pravas... sed komprenu; mi alproprigis al mi taskojn diversajn kaj kiel patrino kaj kiel filino kaj nun kiel avino. Vi, ĉiuj bone scias, ke en la tago, la tempo rapide kuras kaj kiam konstato venas..jam finiĝis la tago.Sed mia aminklino al la virtuala medio kaj al Esperanto estas afero nekontestebla.Pere de la reto kaj en la virtuala komunumo, mi konatiĝis al altvaloraj homoj de grandega simpatio kaj bonkoreco.Mi multege lernis de ili, mi amikumiĝis al homoj bravaj kaj sentemaj kaj de ili mi prenis la bonon por travidebla amikeco.Rezulte de tio , mi kreskis. Mi estas pli feliĉa, pli fida je aliaj homoj, pli fida je bona tempo.Certe mi kiel esperantistino ŝultas al tiuj mian maturiĝon en la kampo persona ĉar la interŝanĝo kaj interkomunikiĝo homa en la reto estas plenriĉa. La plej granda parto el ili,estas konataj de mi deantaŭ kelkaj jaroj ...almenaŭ antaŭ 9 jaroj proksimume kaj ili konas min pli bone ol aliaj en la reala vivo. Mi ne volas tie ĉi citi tiujn ĉar tio ne estas la celo de mia deklaro kaj nur unu paĝo ne sufiĉus por nomi ilin.Mi estas vera bonŝanculino!!! Kaj al ĉiuj mi dediĉas mian fidelecon kiel amiko.En la daŭro de tiuj jaroj...mi konstatis , ke la interreto estas granda portalo al la mondo...fenestro por malgrandigi distancojn kaj kanalo por esplori la diversecon kulturan kaj homan... kaj Esperanto estas la ŝlosilo por konkretigi la lingva-ponton.Mi dankas al Esperanto kaj mi dankas al miaj geamikoj.

Vi estis kaj estas miaj fideluloj kaj konfidenculoj en multaj aferoj kaj kelkfoje miaj kontraŭuloj en aliaj sferoj..sed neniam miaj malamikoj.Entute Vi, ĉiuj apartenas al amikkesto.Ĉirkaŭbrakumon al ĉiuj!

P.S. Hodiaŭ estas la unua tago de la somera-horo sistemo kaj aldoniĝis plus unu horo al la ordinara horaro...ĉio nome de ŝparema –ekonomio.Bone! La tago iomete pli mateniĝis en malhela ĉielo kaj iom post iom la suno aperis sur blua kaj senpluva ĉiel-tegmento.

Mi salutas la geamikojn dezirante al ĉiuj bonan dimanĉon!