ĈINAJ PREMIITOJ DE UMEA-SHINODA-PREMIO 

 

    La UMEA-Shinoda-Premio estas fondita de d-ro Hideo SHINODA (1901—1985) en la jaro 1973 kun kapitalo je 3 000 000 da japanaj enoj. En sekvaj jaroj li dufoje plimultigis la kapitalon, ĝis 1982 ĝi sumiĝis je 10 000 000 da japanaj enoj. Ĝi estas donate al la samideano(-ino), kiu prezentais sian propran medicinan esploraĵon publikigitan en Esperanto kaj rekonitan de lKomitato de  tiu ĉi Premio kiel meritplenan. La Premio konsistas el “Merora Medalo” kaj “Premia Mono”. La Premio dum komenca periodo estis nome UMEA-Premio, kaj post forlaso de d-ro Hideo SHINODA en 1985, por memoriĝo al kiu la komitato decidis ŝanĝi ĝin kiel nuna nomo. La Premio unuafoja estas donita al du hungaraj kuracistoj d-ro István HEGYI kaj d-ro János TŐRŐK en la 13-a UMEA-Jarkunveno ĉe la UK en Hamburgo en 1974.
    Inter meritaj medicinistoj kiuj gajnis la Premion pro siaj kontribuadoj al esperantaj medicinaj literarturoj, troviĝas du ĉinaj kolegoj:  s-ro CUI Zhiqin en Shanghai kaj profesorino GU Jianhua en Jiangxi.
    S-ro CUI Zhiqin (1935--  ), farmacisto en Shanghai, gajnis la Premion en 1988. Pri tio troviĝas raporto kun foto en n-ro 50 de MIR (eldonita en devembro,1988), la prezidanto de UMEA d-ro Imre FERENCZY skribis en “La 27-a jarkunveno de UMEA en la kadre de la 73-a Universala Kongreso de Esperanto”: “Ĉijare tri personoj meritis la UMEA-Premion /monon kaj diplomon/. Prof. D-ro K. POPOV(Bulgario), S-ro CUI Zhiqin(Ĉinio) kaj F-ino Katalin FARAGÓ (Hungario) ricevis 500 nederlandajn guldenojn kaj diplomon.” S-ro CUI eklernis nian lingvon en novembro de 1982 en Shanghai-a Esperanto-Kurso (gvidite de s-ino SHI Yiming). Li estis konsilano de Studenta Esperanto-Asocio de la Normala Universitato en Orientĉino, kaj Landa Delegito de UMEA en Ĉinio (1995—2004),  kaj estas  vicperzidanto de Shanghai Esperanto-Asocio kaj de Ĉina Medicina Esperanto-Asocio(ĈMEA), konsilanto de Ĉina Esperanto-Ligo(ĈEL).  “Eksperimento kaj apliko pri injektaĵo weilingxian” estas lia unua medicina esploraĵo publikigiti en Esperanto, kiu estas unue prelegita en kunveno “Kolokvo, Esperanto en Scienco kaj Tekniko” en urbo Huangshi (Hubei-provinco) je septembro 1983, kaj en lasta jaro aperita en Medicina Internacia Revuo(MIR). Kaj sekve de tiu li publikigis medicinajn esploraĵojn en Esperanto unu post unu, parte de si mem kaj parte de siaj kolegoj. Kaj ĝis sia premiitiĝo ses medicinajn artikolojn li publikis en MIR. Ĝis nun la sumo atingis 21 titolojn. CUI parteprenis dufoje IMEK-on (Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco), kaj prelegis en la Konferencoj. Li ankaŭ estis unu inter la kompilintoj de Ĉina-Esperanta-Angla-Franca Ĉinmedicina Terminaro. Lia la plej nova verko estas Ĉina-Esperanta Vortaro pri Medicinaj Vegetaloj, kiun eldonis Shanghai Join Publishing Co. en la jaro 2002.
    Profesoino GU Jianhua (1935--  ),instruisto pri angla lingvo en Jiangxi-a Kolegio de Tradicia Ĉinmedicino, gajnis la Premion en 2000 pro la sia grava verko Ĉina-Esperanta-Angla-Franca Ĉinmedicina Terminaro, kiu estas eldonita de Ĉina Esperanto-Eldonejo en la jaro 1997, kaj finance subtenitaj de  FAME-Fondaĵo, prof. d-ro Saburoo YAMAZOE kaj fama germana esperantisto s-ro Bruno VOGELMANN. Ŝi lernis Esperanton en Esperanta Progresa Kurso por Instruistoj en Altlernejoj en Beijing-a Kolegio pri Fremdaj Lingvoj en 1983 kaj studis Cesh-metodon en IEI . GU funkciis en sia kolegio esperantan kurson por elektita studado. Ŝi estas prezidanto de Jiangxi-a Esperanto-Asocio, konsilanto de ĈEL, membro de konstanta komitato de ĈMEA.