Domingos Borges de Barros, brazilano (1780-1855)

Estu la virto,
filino mia,
de l’ vivo via
sola honor’.

Ĉar sen la virto
trompema estas
sorto kaj restas
eĉ sen valor’.

Ĉio pereas;
velkas beleco;
amo, riĉeco
kuregas for.

Nur kun la virto
ridas la sorto,
nek en la morto
tremas la kor’.

Estas la virto
en vivo, kio
de la lilio
pura kolor’.

Filin’ amata,
ĉiam zorgadu
ke belkreskadu
tiu ĉi flor’.

El la portugala lingvo tradukis Francisco Valdomiro Lorenz.

In: LORENZ, Francisco Valdomiro. Diverskolora Bukedeto. 2-a eldono. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 1987, p. 29-30.