Interligvistika Revuo

estas lingvoscienca publikaĵo de Kurso de Esperanto de Departemento pri Literaturo de Federacia Universitato de Cearao.

Troviĝas en la enhavo de Interligvistika Revuo jenaj temoj, nepre redaktataj en Esperanto:

1) Interlingvistiko, Lingvistiko kaj Esperanto, Psikolingvistiko, Esperantologio, Lingva Filozofio, lingvaj au kulturaj rajtoj, kultura diverseco;

2) Kompara Literaturo, Kompara Semiotiko;

3) Instruado de Esperanto, metodo, gramatiko.

4) Malnovaj tekstoj, kiuj indas novan eldonaĵon.

Kunlaboraĵoj estas bonvenaj. Bonvole atentu la formatojn de la sendotaj tekstoj ("html", "rtf", "txt" aŭ "OpenOffice.org Writer"). Ne forgesu etan informon pri si mem (nomo, profesio, viaj verkoj, universitato au asocio, lando, retadreso, k.t.p.).

Redaktoroj:

José Leite de Oliveira Junior – Federacia Universitato de Cearao – Brazilo – leitejr@ufc.br

Paulo Nascentes – Universitato de Braziljo – Brazilo – pnascentes@gmail.com

Emerson Wernek – Universitato de Braziljo – Brazilo – ewerneck@gmail.com

 

Adreso:

Universidade Federal do Ceará (Federacia Universitato de Cearao) - Departamento de Literatura Centro de Humanidades Av. da Universidade, 2683 - Bloco 125 (azul) Térreo CEP: 60.020-180 – Fortaleza – CE – Brasil / Retadreso: leitejr@ufc.br

Retejo kun la lasta numero:

leitejr.sites.uol.com.br/esperanto/ilr200801.htm