Kun ĝojo kaj ioma fiero mi povas nun anonci, ke evento de frizejo „SchippSchnapp“ en Augsburg – tondi harojn de klientoj kaj prominentuloj por akvoputo en Salama/Tanzanio – entute enspezis 996,86 €. Do, ĵus mi ĝiris 1000 €.

La majstrino multe laboris tiucele. Krom multaj klientoj kaj aliaj partoprenantoj la ĉefurbestro de Augsburg d-ro Kurt Gribl kaj la membro de federacia parlamento Heinz Paula lasis lavi kaj tondi la harojn.