Post pluraj jaroj mi preparas kurson de Esperanto en la Popol-Altlernejo de Augsburg. Jam okazis pluraj kontaktoj kaj miaj klopodoj ŝajnas efiki sukceson. Ekde marto povos okazi kurso por komencantoj. La 100jara jubileo de Esperanto en Augsburg estas bona motivo. Nun mi pripensas kiamaniere ni povas plej efike varbi partoprenontojn.