Kiel mi promesis okaze de la ĉi-jara kongreso de SAT apud Parizo, mi tuj post mia reveno kontaktis magistraton kaj urbestron. Tiu lasta akceptis min la unuan tagon post sia reveno el la ferioj kaj persone bonvenigis la ideon de konkreta subteno de la projekto "Mazingira" de Mramba Simba Nyamkinda en Tanzanio. (Vidu www.kono.be/mazingira/eo)

Intertempe okazis pluraj interparoloj kun urbaj instancoj. Mi skribis leteron al preskaŭ ĉiuj bankoj en Augsburg. Sed la jaro 2007, jaro de la akvo en la paco-programo de Augsburg, jam elĉerpis multajn fontojn. Fine de novembro mi partoprenis kunsidon de novfondiĝonta organizo "Delta-projekto" en Augsburg, kiu volas subteni ĉie en la mondo porakvajn projektojn.

Tie mi prezentis la "Mazingira"projekton kaj esprimis la deziron, kiel eble baldaŭ kolekti monon por donaci almenaŭ unu akvoputon al la komunumo Salama en Bunda (Tanzanio). Ĉar tiu deziro ne estas tro postulema kaj povos bone esti prezentata al la publiko, estas bona ŝanco, per gazetanoncoj apelacii kaj kolekti tiucelan monon. Certe poste ankaŭ estos subtenataj aliaj projektoj, ĉu en Tanzanio, ĉu en Bangladeŝo, ĉu alie en la mondo.

Mi ĝojos, se mi sukcesos, komenci partnerecon inter mia hejmurbo Augsburg kaj Salama/Bunda en Tanzanio. Des pli mi ĝojos, se mi povos pliprofundigi la personan amikecon al Mramba, la urbestron de Salama, komence de majo 2008 kaj prezenti al li la belaĵojn de mia urbo, kontaktigi al li magistraton kaj urbestron, kaj okazigi prelegojn pri "Mazingira".

2an ĝis 4an de majo okazos la festado de 100jara movado de Esperanto en Augsburg.