Ek de pasinta lundo mi serioze instruas Esperanton. Komenciĝis kurso ĉe la lingvocentro de la universitato de Stuttgart. Aliĝis entute 18 studentoj kaj venis 10 por la unua sesio, sed verŝajne venos kvar aŭ kvin pliaj venontsemajne. Espereble ili ĉiuj restos ĝisfine ;-)

La historio de la kurso estas jena: La respondeculo pri fremdaj lingvoj petis de la Germana Esperanto Asocio senpagan instruiston por Esperanto ĉar de tempo al tempo la studentoj petas Esperanto kurson. Mi pri tio sciiĝis kaj poste diris ke mi ŝatus gvidi la kurson. Mi iomete dubis ĉu fakte venos studentoj sed nun aliĝis 18 kaj venis 10. Tio estas multe pli ol mi kuraĝis esperi.

Mi demandis la studentojn pri iliaj motivoj kaj preskaŭ ĉiuj diris ke ili jam antaŭe aŭdis pri Esperanto kaj post ili legis en la listo de la ofertataj kursoj pri la Esperanto kurso, ili decidis partopreni. Unu studento pri maŝinkonstruado eĉ uzas la kurson oficiale ĉar li bezonas ĝin kiel neteĥnikan prelegon.

Detalojn pri la kurso en la germana lingvo vi trovas sur la retpaĝo de la lingvocentro.