Jen mesaĝo ĵus ricevita de Christian CONTI support@ipernity.com

This is now possible with ipernity!
Tio nun eblas per ipernity!


With the “X” convention.
Per "X" konvencio

Oni skribu (sen -)
c--x s-x g-x j-x h-x u-x C-X S-X G-X J-X H-X U-X

kaj oni ricevos la ĉapelitajn literojn post la sendado.
ĉ ŝ ĝ ĵ ĥ ŭ Ĉ Ŝ Ĝ JX Ĥ Ŭ

It works with ipernity in Esperanto only (you must type a text in that mode).
Tio funkcias en ipernity nur en Esperanto. (oni devas tajpi la tekston estante selektita la internacian lingvon, t.e. en esperanta moduso)

Texts previously typed are not converted.
Tekstoj antaŭe tajpitaj ne estas konvertitaj. (se oni redaktas kaj konservas ilin mi kredas ke fariĝas la konvertado)

It works for texts in Blogs, Groups, Comments, iperMail and Tags sections
Ĝi funkcias en tekstoj de blogaj, grupaj, komentaj, iperpoŝtaj kaj etiquedaj sekcioj

It doesn’t work but it will work very soon for Documents and Albums sections.
Ĝi ne funkcias sed ĝi funkcios tre baldaŭ en dokumentaj kaj albumaj sekcioj

Enjoy!
GXuu!