Ni (edzino Pilar, filino Esther, nepoj Mateu kaj Guillem kaj mi) alvenis la 5-an vespere ĵus antaŭ la vespermanĝo. Pro manko de spaco en la manĝejo ni devis vespermanĝi ekstere kio ja estis bonŝanca al mi ĉar ni trafis tablon ĉe kiu estis Jean Luc kaj Nathalie, kiuj iĝis niaj unuaj konatoj krom Bert.

Post la vespermanĝo mi ŝatis trovi plenplenan salonon preta por la Nicky-a piĵama rakonto. Fakte spekti ŝin tiel pasie rakonti rakontojn kune kun la observado de infanoj kaj eksinfanoj ŝin tute atente aŭskultante, estis plezuro malfacile priskribebla; gratulojn Nicky kaj kuraĝon por daŭrigi. Ĉiutage Mateu kaj Guillem alkuris, kune kun ĉiuj infanoj, aŭskulti ŝin.

Tuj poste, la realigo de lumpentraĵoj fotitaj de Cédric atingis nombran infanan kaj iun ajn adoltan partoprenon; miaj nepoj ankaŭ partoprenis ĝue; eĉ mi mem per kvar-kolora kvinpinta stelo. Tiu programero estis tiom altira ke ĝi devis esti ripetita post du tagoj.

Ĉiutage matene funkciis la kursoj. Mateu tuj post la matenmanĝo kuris al Mazi-kurson, kiun Nicky sukcese gvidis. Sekve okazis ateliero pri manlaboraĵoj kie ĉeestis la plejmulto de la infanoj akompanataj de kelkaj plenkreskuloj.

Samtempe Jean Luc ne nur paroligis la homojn per ludoj sed ankaŭ ilin pensigis per enigmoj, tabuaj vortoj, referaĵoj de la esperantaj historio kaj literaturo, ktp, kio ja okazigis paroligajn debatetojn inter la ĉeestantojn, ekzemple Vera provokis iom da debato pri la sekteco de esperanta movado; finfine oni akceptis ke unu el la ĉefaj karakterizaĵoj de sekto konsistas pri la malfacileco eliri el ĝi, kio ja ne okazas ĉe nia movado. Aperis ankaŭ la difino de esperantisto kaj esperantismo kio kondukis nin al la Deklaracio de Bulonjo de 1905. Alie, Michel "aktoris" por montri la pli grandan facilecon lerni surfadon ol skiadon. Esther parolis pri la nuna koncepto de libereco, diste de tio ke la onia libereco komencas kie finiĝas alies libereco, krom aliaj difinoj. Nuntempe, dank al studoj de la feminismaj filozofoj oni konceptas la liberecon, kiel la kapablo plenumi la kontrolon sur la propra vivo kio markas la lim-linion inter la altrudo kaj la ago. La topiko ne estas la libereco kiel ago sed kiel libereco kaj, sekve, la kapablo de la mio preni decidojn kaj agi konforme al ili. Vera agis kiel akusativ-polico ;-) kio ja tre gravas por latinidlingvanoj. Jean interesiĝis pri esperantlingva internacia komerco kaj Xiao Xiao sin oferis helpi. Mi rekomendas ke li kontaktu IKEF-on. Kaj kelkaj aliaj kiujn nun mi ne memoras. Mi multe ĝuis la kurson kaj ĉies partoprenadon. De ĉi tie mi elkore salutas ilin eĉ tiujn ne menciitajn, t.e. Annette, Nathalie, Patrick, Rolande. Entute la kurso fariĝis mallongega al mi.

Bedaŭrinde ke mi ne povis ĉeesti la kurson de Gabriel laŭ la BEK-metodo ĉar ĝi funkcias per sinsekva ekzercaro ekde la unua tago krom esti taŭga por komencantoj plenkreskulaj.

Postagmeze ni, familie, ĉeestis la atelieron pri konstruo de maskoj el gipsaj bendoj mulditaj sur propra vizaĝo. Ni konstruis du maskojn, kaj por Mateu kaj por mi. Ĉiuj, eĉ Guillem, 3 jara, partoprenis la pentradon, la glatigon, la desegnadon kaj la ornamadon de la maskoj.

Poste, Esther kaj mi kune kun Zofia kaj Zofieta, kiel geaktoroj, sub la reĝisorado de Rolande partoprenis la preparojn de la elektita teatraĵo por la infanoj, tiu itala popola fabelo "La fera kapro", prezentota dum la lasta vespero. Dume Mateu kaj Guillem akompanataj de la avino Pilar, ĉeestis la manlaboran atelieron de Nicky. Esther kaj mi ankoraŭ tempis partopreni la atelieron "kanti simple por la plezuro" gvidata de Jean Luc.

Tuj sekve okazis la ĉigonga ekzerzado klarigata de mi, en kiu partoprenis pluraj homoj laŭlonge de la staĝo.

Marde kaj merkrede, je la 22a horo, okazis po unu babilado tage. La unua temis pri la enhavo de la retejo Integra revolucio kaj la programero de la SAT-kongreso ĉijara Novaj sociaj movadoj: evoluo kaj perspektivoj - Serĉe de vojo al la Integra Revolucio kaj la dua pritraktis tiujn tiel nomataj "Modernaj danĝeroj" surbaze de Elektrosentemo, EHS , klarigitaj de Bert per pluraj okazintaĵoj, kaj mi, laŭ mia propra elektrosentema sufero. Mi ankaŭ enkondukis, laŭ mia propra sperto, la "ĉiamajn danĝerojn", t.e. la subterajn naturajn radiadojn, pri kiuj oni povas legi ĉe Geobiologio, Telura fluo, kaj diverslingve ĉe retejoj pri geobiologia arkitekturo aŭ subteraj akvofluoj, Hartman, Curry retoj, por fiksi kie estas danĝeraj areoj ene de la domo, ktp. Ambaŭ babiladoj estis partoprenitaj de kelkaj kunstaĝantoj, kiuj aktive partoprenis la babiladon. Mi speciale ŝatis la unuan pro tio ke ĝi estas pli debat-altira. Dank' al interveno de Mitu en Intregra revolucio, Bert sciigis nin ke en la libroservo estas la libro "Urboj por ŝanĝi la mondon", kiun ŝi esperantigis. Mi ĝue finlegis ĝin. Kiam mi iris aĉeti tiun libron mi ankaŭ aĉetis alian, "La sekreto de la arbaro de Lascaux", pro tio ke Pilar kaj mi vizitis ties kavernon antaŭ deko da jaroj kaj bone memoras pri ĝi. La historio estas ekscita sed mi bedaŭras ke la tradukintoj al Esperanto, la Perigorda Esperantista Grupo, nenie mencias ke la okcitana nomo de la ejo estas "Las Caus", ĉar esperantistoj ja devas esti sentemaj al lingvaj aferoj, ĉu ne?

Ĵaude tagmeze ni piknikis ĉe lŭara insulo kaj poste ni vizitis la bestoĝardenon Biopark. La infanoj tre ŝatis la bestoĝardenon ankaŭ Esther, Pilar kaj mi tre ŝatis ĝin.

Niaj nepoj ankaŭ ŝatis la naĝejon kien vendrede ili iris kun sia patrino, Bert kaj Amber.

Dum la staĝo niaj nepoj multe ludis kun la infanoj, plejofte kun Cristiano kaj Lorenzo.

Mi deziras ankaŭ elstarigi la kompetentan gvidan taskon de Cyrille al ĵurnalistoj, kaj TV-aj kaj periodaĵaj.

Mi gratulas kaj dankas la laboron de la gekuiristoj, Sunjo kaj Ronan, kaj de ĉiuj manĝejkunlaborantoj kaj ankaŭ de la aliaj kunlaborantoj prizorgantaj la bonan funkciadon de la restadejo. Dank' al ili ni bone manĝis, dormis, necesejis, duŝis, promenis, kursis, aktivis; resume staĝis.

Kaj finfine vendrede vespere post la vespermanĝo la fina komuna aranĝo kiu konsistis en:

Parado de maskoj de la ateliero de Rolande kaj pentritaj vizaĝoj de Bénédicte

Koncerto preparita de la ateliero "kanti por ĝuo" de Jean Luc

Koncerto de YuZhi

Reprezento de la teatraĵo por infanoj "La Fera Kapro" reĝisorita de Rolande

-Prezentado de la Maziaj kartonaj roluloj de la ateliero de Nicky kun la infanoj.

Prezentado de la unika evento okazonta novembre: 1a Okcitana kaj 36a Kataluna Kongresoj de Esperanto en la Valo de Aran

Projektado de la lumpentraĵoj de Cédric

Ni partoprenis la paradon, Mateu kiel reprezentanto de Jino kaj Jango kaj mi kiel abjajalano laŭ la signifoj de niaj maskoj. Guillem paradis sur miaj ŝultroj kiel tigro laŭ vizaĝo bele pentrita de Bénédicte; kelkaj aliaj infanoj ĉeestis la vesperan feston tiel bele vizaĝpentritaj.