Je la komencaj 1980aj jaroj mi katalunigis la novelon de Tibor Sekelj "Kolektanto de Ĉielarkoj" kiu troviĝas en la deka paŝo de "Paŝoj al Plena Posedo".

En 1986a mi petis de la unua prezidento de KEA, Manuel Casanoves, katalunlingvan revizion de la novelo kaj tiam li memoris ke Tibor sendis leteron al li -kiun fotokopion mi havas- kun peto katalunigi ĝin ĉar en PIF-77-a (Pupteatra Internacia Festivalo) Tibor konatiĝis kun Joan-Andreu Vallvé, - tiutempa profesoro de Institut del Teatre kaj ilustristo pri infanlibroj - kiu ĉeestis kiel ĵuriano. Tibor rakontis la novelon al Joan-Andreu, kiu tiom ŝatis ĝin ke sin oferis por ĝin ilustri se oni tradukus ĝin katalune.

En 1981a mi ĉeestis PIF-on kiel escepta esperantista membro de pupteatra vilanova grupo "L'Estaquirot" kiun spektaklon "Grimegia" mi tradukis, sub la revizio de Joan Moretó. La edzino de unu el la pupteatristoj, eksmembro de "Els Comediants", kiu ankaŭ ĉeestis PIF-on en 1980a, lernanto de Vallvé ĉe la Institut del Teatre, donis al mi la poŝtan adreson de s-ro Vallvé, mi skribis al li sed li neniam respondis. Mi kredas memori ke eĉ telefonis lin -mi havas du telefonnumerojn notitajn. Entute, mi ne atingis s-ron Vallvé nek la revizion de s-ro Manuel Casanoves.

Okaze de la centjariĝa datreveno de la naskiĝtago de Tibor Sekelj mi publikigas la tradukon en mia blogo kaj mi petas al Josep Enric ke li bonvolu korekti ĝin se tio plaĉas al li kaj se li tempas ;-)

Nun mi trovis ke Joan-Andreu Vallvé estas direktoro de Centre de Titelles de Lleida, al kiu mi sendis la adreson de mia blogo.