Jam funkcias la retejo de la Fondaĵo Joan Amades en esperanto. Se vi trovas erarojn, bv. averti min. Dankon!

Nur nun mi konstatas ke en la retejo oni ne eksplikas kiu estas Amades. Mi avertos la respondeculojn.