Fa encara no dos mesos, el 3 de març, Deutsche Welle l'única empresa de mitjans de comunicació que distribueix multimèdia i informació multilingüe des d'Alemanya – en el cor d'Europa - a la resta del món, publicava un article intitulat: Ingressos Garantits: La Via del Futur? en el que el reputat empresari progressista Götz W. Werner dona resposta al problema principal del país, plantejat per la cancellera Angela Merkel: Alemanya esta cercant receptes per alleugerir les files dels seus més de 5 milions de sensefeina. Götz W. Werner, propietari de la cadena de botigues DM Drogerie Markt, que l'ha fet milionari, deia que encara vivim sotmesos a la il·lusió de que es pot aconseguir l'ocupació plena i no tenim en compte que crear els llocs de treball necessaris per a donar feina a tothom és molt més car que proporcionar uns ingressos bàsics, finançats amb imposts. Segons Werner, que també és professor en un institut empresarial a la Universitat de Karlsruhe, la societat pot realitzar les seves necessitats sense ocupació plena i seria més rica si així ho fes.

Per altra banda alliberant la gent de la càrrega del treball els permetria dedicar temps a coses que de fet desitgen fer, sigui fent de voluntari en una residència de gent gran, sigui estudiant la carrera dels seus somnis o simplement passant més temps amb la família. I evitaria a milions de persones de viure amb l'estigma de no tenir una feina.

Això implica un canvi de paradigma. A l'escenari de Werner, tots els homes, dones i nens rebrien una subvenció mensual que cobriria els costos de la vida i una miqueta més. L'estat finançaria el nou sistema a través d'un impost de consum alt que substituiria tots els imposts actuals i es podria introduir gradualment durant 20 a 30 anys. Werner és un dels més sentits propagadors d'Alemanya d'uns ingressos bàsics incondicionals, però no està sol. Thomas Straubhaar, cap del HWWA, institut d'investigació econòmica d'Hamburg, també dóna suport a la idea però des d'un angle diferent.

A l'estat espanyol ja fa algun temps que s'estan fent passos en el mateix sentit. El Parlament Basc ha creat, el febrer passat, una ponència per a analitzar els diversos sistemes de Renda Bàsica de ciutadania que existeixen en el món i la possibilitat de la seva aplicació a la comunitat autònoma. Amb aquest concepte es tracta de garantir a tots els ciutadans uns recursos econòmics mínims suficients per a satisfer les necessitats essencials d'una persona, independentment que pugui obtenir-los pels seus mitjans o no.

Al parlament de Catalunya, ERC i ICV van presentar una proposta de Renda Bàsica en l'última legislatura del govern de CiU. ICV i PSC havien organitzat jornades d'estudi sobre Renda Bàsica i ICV l'assumia com objectiu a mig termini en el seu programa electoral. Després, el Pacte del Tinell en el seu apartat de política social i lluita contra la pobresa esmentava la Renda Bàsica com objectiu a llarg termini. En els primers temps del govern tripartit, en certs ambients, es remorejava que la conselleria de Benestar Social i Família, regentada per ERC, assumiria el programa de Pobresa Zero original de ICV, que incloïa tres mesures concretes que apuntaven en la direcció de la Renda Bàsica en un futur no massa llunyà: 1) una prestació familiar universal per fills menors de 18 anys; 2) una pensió universal per a majors de 65 anys, a un nivell mínim comparable a la pensió mínima contributiva; i 3) una autèntica Renda Mínima Garantida per a famílies sense renda suficient, que substituiria la Renda Mínima d'Inserció (PIRMI).

Ara, després del trencament del tripartit a la Generalitat, no sabem com tiraran endavant aquestes qüestions; tanmateix tindrem l'ocasió de poder-li-ho preguntar directament al president de la Xarxa per a la Renda Bàsica, Daniel Raventòs, ja que al Garraf, dins la programació semestral de conferències de l’àrea de Cultura d’UNESCO-Garraf, tindrà lloc la xerrada La Renda Bàsica a càrrec del senyor Raventòs, doctor en Ciències Econòmiques i professor del Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona. L'acte es farà el dia 2 de juny de 2006 a les 19h a l'"Hotel d'Entitats" de Cubelles, nou edifici Municipal a la C-246 (a prop de l'Ajuntament).

Joan Inglada Roig
membre de Xarxa per a la Renda Bàsica
2 de juny del 2006 DIARI DE VILANOVA