CATALAN AND ENGLISH COMMENTS

Català: us heu preguntat alguna vegada què n'ha estat de Chernobyl?. Hi ha llocs on s'ha acumulat el material radioactiu i els objectes brillen d'una manera especial. Hi ha gent i animals que hi viuen. També hi ha gent que s'atreveix a visitar-ho, com l'Elena (vegeu www.kiddofspeed.com). El nínxol de formigó que cobreix el reactor està deteriorat i s'ha de refer. Qui ho farà i qui ho pagarà no se sap ... Ens hem de preocupar? Segons en Hawking la nostra existència a la terra té els dies comptats. Els nostres quartos aviat no valdran un borrall perquè el sistema capitalista ha entrat en crisi i ningú no és capaç d'aturar-ho. En fi, fem fotos, fem fotos, que el món s'acaba! (o no anava així la dita?)

Post-processat: només veure aquesta pared i aquest rellotge em varen recordar a Chernobyl (no hi he estat mai, però segur que les pareds són així). Volia donar-li un toc radioactiu a l'escena. Per això calia augmentar el contrast, refredar els tons de la pared i "posteritzar" (que vol dir sobresaturar) els colors del rellotge.

P.S.: podeu criticar tot el que vulgueu, no m'enfadaré pas i, fins i tot, us podria arribar a fer cas, qui sap ... :-)

English: have you ever asked yourselves what's left of Chernobyl? There are places in Chernobyl where radioactive materials has concentrated to a degree when objects begin to glow on their own. Some people and animals manage to live there. There are also people who are brave enough to go visit the place, like Elena (see: www.kiddofspeed.com). The cement grave that covers the nuclear reactor is damaged and needs repair. Who will do it, and who will pay for it ... Should we worry about it? According to Dr. Hawking, our life on earth will come to an end pretty soon. Our money will soon be worth nothing because the capitalist system collapses and nobody is able to stop this. Let's keep shooting while our batteries are still charged!

Post-processing: the moment I saw the clock and the w
- cameraphone upload by ShoZu