CATALAN AND ENGLISH COMMENTS

Català: us presento en Mètode. En Mètode és un peix molt singular. Encara no us puc desvetllar els seus secrets, ni el perquè està aquí. Esper-ho poder fer-ho d'aquí a uns quinze dies. M'agrada aquesta foto perquè el Mètode està ple d'excepticisme.

Post-processat: s'ha tractat la fotografia en clau alta (una corba desplaçada cap a les altes llums) i amb una gama cromàtica equivalent a una película Fuji Superia 200 (això es pot aconseguir fàcilment amb una corba predefinida de les que corren per Internet).

P.S.: podeu criticar tot el que vulgueu, no m'enfadaré pas i, fins i tot, us podria arribar a fer cas, qui sap ... :-)

English: let me introduce you to Mètode (Method). Mètode is a very peculiar fish. I can't tell you much more about him now, you'll have to wait about fifteen days, then I'll be able to explain all his secrets. I like the scheptical face that Mètode has used in this shot.

Post-processing: high key curves + Fuji Superia 200 chromatic treatment.

P.S.: feel free to critizise as much as you like, I won't get angry and I might even follow some of your recommendations, who knows ... :-)


- cameraphone upload by ShoZu