CATALAN AND ENGLISH COMMENTS

Català: Aquesta fotografia l'he escollida perquè condensa el pas del temps en mostrar un ull aparentment adult en el cos d'una nena gràcies a l'efecte òptic del vas.

Post-processat: calia fer servir el color per modelar l'aspecte emocional. També calia focalitzar l'atenció en l'ull sense que l'efecte fos massa evident. El fons es va desaturar, refredar amb una mica de blau i es va afegir un xic de "glow" (desenfoc brillant) per afegir un xic de misteri. L'ull es va mantenir càlid i el més enfocat possible.

English: I've chosen this shot because it collapses time by showing an apparent adult eye in the body of a girl thanks to the optical behaviour of the glass.

Post-processing: color was needed to help with the emotional component of the shot. There was also a need to focus the viewer's eye into the girls eye without overdoing the post-processing effect. The background was desaturated, cooled with the aid of a slight amount of blue and a little glow was added to achieve a sense of mystery. The girl's eye was kept warm and as much sharp as possible.
- cameraphone upload by ShoZu