Concert Folk - Plaça del Sol - Festa Major de Gracia 2008
- cameraphone upload by ShoZu