invitilo La 20a de septembro estas la 25a datreveno de la forpaso de Tibor Sekelj. Tiutage mi ricevis mesaĝon el Erĵebet Sekelj, vidvino de Tibor, ke ŝi invitis min partopreni en la memorkunveno okazonta en la 21a en Subotica. Ŝi diris, ke ŝi anime invitis min ĉeesti al la kunveno. Mi kun granda dankemo akceptis la inviton, kaj deklaris ekde tiu tago, ke mi faros prelegon titolitan “Senlima vojaĝanto—proksimĝo al Tibor Sekelj” en Qingdao, mia hejmoloko en la 26a, kaj la 13a sekvantmonate la prelegon titolitan “La vivo de ĉielarko—memore al Tibor Sekelj ĉe la 25a datreveno de lia forpaso” en Pekino.
Ja estas en tiu tago, mi ricevis ankaŭ mesaĝon el Kroatio. Sinjoro Josip Pleadin petas mian permeson, ke li deziras legi mian artikolon pri la nova libro de Tibor Sekelj: Padma, la eta dancistino, en la libroprezento kadre de program de Esperantistoj dum la Tago de la urbo Bjelovar. La recenzon li aranĝis en la revuo Zagreba Esperantisto numere oktobre.
Mondvojagxanto Estas mia honoro ricevi la invitilon kaj kontribui por la revuo kun la glora nomo. Cetere , sinjorino Bojana en Serbujo proponis, ke mi faru intervjuon kun aŭtorino de la libro Ie pri io, ke ŝi tre bone konas Tibor Sekelj.
Mi tre dankas amikojn kaj samideanojn, kiuj donadas al mi helpojn en mia studo super Tibor Sekelj. Mi certas, ke tio estas meritoplena afero. Mi ŝuldu la meriton al nia karmemora mondvojaĝanto, li neniam forlasus nin kaj li ja revenus……