Nove eldoniĝas la Esperanta versio de romano Padma, eta dancistino, verkita de Tibor Sekelj (1912—1988) de eksa Jugoslavujo. Lia vidvino Elizabeto Sekelj sendis al mi la skanitan manuskripton (elektronika versio) per reto.
La romano fakte priskribis la folklorojn de hinda socio en la 50-aj jaroj en la pasinta jarcento, pere de rakontado pri vilaĝa knabino, kiu hazarde malkovris en kaverno de la vilaĝo kulturajn heredaĵojn de mil jaroj kaj pro tio havis al si ŝancon esti “lernantino de la plej bona lernejo por arta dancado” en Novdelhio. Kun 10 illustraĵoj la 10-ĉapitra romano elvolvas ĉarman bildon de barata vilaĝo, siluetas la tutan socion el la priskribo pri iuj fenomenoj de tiama Hindio kiaj religioj, vivmanieroj, inkluzive de festoferioj, nupto, kostumo, fajra funebro, manĝaĵoj, akrobataĵo, dioj kaj legendoj ktp. La romano fakte estas la noto de verkisto dum lia penetriĝo en Hindion en la 50- ĝis 60-aj jaroj de la pasinta jarcento.
Mi vizitis Hindion dum la 5-a Azia Kongreso de Esperanto en 2008. kaj galopis tra kelkaj urboj por nur ĝui la belajn vidaĵojn. Legante la romanon, mi sentas intimecon kaj el la rakontado retrovas ion kvazaŭ konatan...
Juna kolego Jianhua telefonis al mi, ke lia amiko el Serbo sendis mesaĝon, en kiu li diras, “Mi eltrovis ankoraŭ 20 artikolojn pri aŭ de Tibor Sekelj. – Mi ne scias kiam estos eldonita la libro por kiu vi bezonas la materialon, sed estus konsilinde esplori ĉiujn troveblajn fontojn.” Li eĉ listigis la fontajn gazetojn, ĵurnalojn, bultenoj ktp. Estas tre trafa la atentigo de la amiko nomata Josip Pleadin. Mi certas, ke ankaŭ li estas fano de Tibor Sekelj. Mi tre ŝatas akcepti lian proponon. Mi estas dankema al Jianhua kaj Josip Pleadin, kies kunlaborado multe profitigas min.
Mi do kopiis la skanitan romanon por danki Jianhua, dezirante, ke li ekŝatus verkojn de Tibor Sekelj, kiujn mi ege amas. Tuj tiam mi eltrovis, ke la redaktoro de la romano Padma, eta dancistino ja estas sinjoro Josip Pleadin!
“Amikoj troviĝas tra la mondo” , la verson ĉinoj jam ellegis el la poemo de antikvulo en Tang-dianstio (618—907). Mi havas amikojn komprenemajn de aliaj landoj en respektiva kontinento. Ĉu mia kunlaborantino Elizabeto scias, ke ŝia kunlaboranto sinjoro Josip Pleadin jam ekkunlaboris kun mi en neatentemo, kvankam perante?…
2013-5-30