Ni adiaŭis al Laŭlum la 14an, novembre. Verdstela flago kovras sian korpon kun freŝaj floroj ĉirkaŭe.
Li vivu ĉiam en nia koro!