Aixó segons el Mundo basant-se en un estudi d'un tal inglès... i treure aquests articles provoquen idiotesa!