Den første "Tutmonda Kongreso de Esperantistoj-Ĵurnalistoj" (Verdenskongressen for Esperantotalende Journalister) havde et særdeles krævende arbejdsprogram. Fra den 27. til den 30. maj 2008 blev der givet 53(!) foredrag om alt fra litauiske massemedier, journalistisk etik, internettet som trussel og mulighed for esperantopressen, censur og konformisme, esperantojournalister som interkulturelle formidlere og meget mere. "Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio" (TEĴA, Verdensforeningen for Esperantotalende Journalister) blev genaktiveret, og man startede straks med at diskutere hvordan TEĴA skal forholde sig til IFJ (det internationale journalistforbund).

Kongressen havde små 200 deltagere, men den mappe vi fik udleveret kunne snildt måle sig med det man får på en "Universala Kongreso de Esperanto", den årlige verdens-esperantokongres der samler mindst ti gange så mange mennesker. Den særlige "kongresa libro" (kongres-bog) indeholdt ikke bare program, deltagerliste og resumeer af foredragene, men også en yderst nyttig oversigt over esperantopressens historie og officielle hilsner fra statsministeren, parlamentets formand, Vilnius' borgmester, udenrigsministeren og kulturministeren.

Og det var ikke tomme ord! Deltagelse, overnatning, bespisning og manges rejseomkostninger var betalt af den litauiske statskasse. Vi var til reception hos borgmesteren, statsministeren og parlamentsformanden; statsministeren så vi ikke personligt, til gengæld så vi parlamentsformanden to gange. Møderne foregik dels i Vilnius' gamle rådhus, dels i parlamentet -- i det lokale hvor forfatningen er udstillet; så kan det næsten ikke blive mere fornemt! Det hele kunne ikke have ladet sig gøre uden Povilas Jegorovas, formand for Litauens esperantoforening og en mand med mange talenter og kontakter.