Oli kord šveitslane, kes lõi ameerikas tugeva ja eduka ettevõtte, võiks öelda isegi riigi - Uus Helveetia. Ta rajas suurepärase põllumajandusliku organisatsiooni lisades kõikvõimalikke vajalikke teenuseid, pakkudes nii tööd ja heaolu tuhandetele. Oma kõrgajal oli ta maailma üheks rikkaimaks meheks. Siis avastas üks tema töötaja tema maalt kulda, misjärel tuhanded (miljonid?) seiklejad üle maailma tema maale Californiasse sedakulda tulid otsima. Tema töölised jätsid kogu tema suurettevõtte laokile ja hakkasid kullakaevajateks. Tema ettevõtmine hävines. Tema loodud tsiviliseeritud kogukond muundus räpaseks anarhiliseks mülkaks. Ta võitles välja küll suure hüvitise hävinenud maa ja vara ning temalt varastatud kulla osas. Rahvas (kogu see varganägudest omakasu ihar lumpen) sattus raevu tundes enesel õiguse olevat kullaleja tõstis mässu. Nii jäi Suter ilma oma kolmest pojast, kellest üks löödi maha, teine uppus põgenedes ja kolmas lasi end ise maha. Suter võitles veel kaks aastakümmet USA kongressilt oma kompensatsiooni välja, kuid suri siiski pigem purupaljana. Niisiis - ausa tööga rikkaks ei saa

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAsutter.htm

Eesti keeles saab lugeda raamatust Inimkonna tähetunnid (autor: S. Zweig)