Eim Äleta. Kustma sellelaulu varastasin. Aitäh, kui sina jagatsesid.