Tööülesannete paremaks täitmiseks alustasin loitsimisega:

Minu tarkus ja vägi viivad kohe ellu kirja!

Tean vajalikku ja oman väge, kasu sünnib iseenesest!