"Kui ma seda lugu kuulan, siis tundub küll, et tee on siin küll kolmandajärguline."
- pan Wolnij jõuluõhtul preili Mazek'ile.