valgustus saabus - kui turg paneb ise paika ja suund on suurte monopolide domineerimisele (efektiivsuse seisukoht), siis inimesed võiksid mõista, et neil on turul efektiivne ühiselt tegutseda -  ehk siis solidaarsus ja koostöö ühiste eesmärkide nimel on indiviidi jaoks efektiivne. Näiteks läbi ametiühingu. Usun, et tööandjad teavad seda (et ühingus on jõud) ning sõdivad aktiivselt selle efektiivsuse vastu - nende meelest on töötajate koondumine turureeglite rikkumine. Jah, õiglase töösuhte kehtestamine on kapitalisti jaoks raiskamine.

Eestlased on liberalismi ja demokraatiaga aga nii ära hullutatud "igaüks enda eest on edu pant" ideega, et tulemused jäävadki nadiks...

vot selline uit