Märkus: Tegemist on täielikult avaliku teabega. Informatsioon tugineb Läti ühelt uurimisrühmalt, kelle tegemisi saab lugeda aadressilt www.eppc.lv

Niisiis. Asja tuum on selles, et Venemaa tegevused õõnestavad balti riikide integratsiooni alaseid tegevusi. Ning kui integratsioon ei toimi, siis on igapäevases elus rohkem kurja ning tülisid. Kuidas see siis toimub.

Iseenesest kasutab Venemaa täiesti sarnaseid meetodeid, mida teised riigidki. Oma rahvuskaaslaste toetamine läbi saatkonna (kultuuri- ja noorsoprojektid), meediatööd (telekanalid, kirjutav press) ning poliitilist ruumi (poliitilised sõnavõtud). Seega ei saa öelda, et nad tegutsevad valel viisil. Oma rahvuskaaslasi peabki toetama. Probleem on selles, mis on edastatavate sõnumite sisu. Nimelt: Venemaa sõnumid kipuvad olema baltlaste suhtes alavääristavad. Iga vene keelt oskav inimene saab nende sõnumite tagant välja lugeda, et venelased on baltlastest paremad ning ülemad. Kes soovib, saab lugeda ka seda, et baltlased on lihtsalt parasiidid, kes on suure ja ühtse Venemaa küljest ühe korraliku tüki maad hammustanud. Ning, et baltlaste integratsioonialane tegevus on assimilatsioon ning tavaline fašism. Eks iga nupukam meediatarbija saab aru, et tegemist on osaliselt blufiga, osaliselt erineva väärtustaustaga. Ning ega see Vene riiki nii väga huvitagi, et meil siin on hinnas teised väärtused. Kuid õnneks on palju vene rahvusest balti riikide elanikke, kes on omaks võtnud läänelikud väärtused. Kuid mitte kõik. Ning nende viimastega Venemaa manipuleeribki õhutades neid mitte integreeruma ning aktiivselt omi "õiguseid" nõudma. No aga mis õigusi peaks olema veel meie mittekodanikel, kui Eestis on rakendatud nn sotsiaalse kodakondsuse printsiipi - residentidel on samad õigused, mis kodanikelgi. Välja arvatud võimalus osaleda riigikogu valmistel. Samas saavad Vene kodanikud alati osaleda riigiduuma valimistel. Nii et probleemi justkui pole.

Kuid - neil vähelõimunutel on oma elukogemus ning väidetavalt on neil probleem. Nimelt toimetulekuprobleem. Tööd ei ole, palk on väike jne. Tegemist enamjaolt objektiivsete põhjustega - konkurentsivõimelisus on väike (keeleoskuse puudus, piirkonna tööturu eripära, madal kvalifikatsioon, alkoholism, väiksed tööotsingu oskused või lihtsalt motiveerimatus). Ning selliseid eestlasi on ka. Ometi tajuvad nad oma toimetulekuprobleemide põhjusena, et neist ei hoolita ning isegi diskrimineeritakse. Ning Vene meedia mõju toetab nende illusiooni. Ning see on meile ohtlik. Kuid Vene riik tundub sellest vaid heameelt tundvat. Kättemaks? Võimalik. Kuid pigem on asi hoopis vastuolulises väärtusskaalas. Nii nagu on indiviidi tasandil lõimumise takistuseks vähene sidusus ja erinavad väärtused. Nii on ka riikide tasandil. Kui Eestil ja Venemaal oleksid sarnased väärtushinnangud, siis poleks meil integratsiooniprobleem, oleks sõlmitud piirileping ning majanduskoostöö sujuks. Kuid need väärtushinnangud takistavad seda kõike. Seega ei näe ma hetkel, et riikide vahelised suhted paraneksid, rahvuste vaheline integratsioon oluliselt paraneks ning vastastikku avalikkus üksteist kiitma hakkaks. Seega vaid aeg parandab haavad. kui just midagi ootamatut ei juhtu. Võimalus on - Venemaa on ettearvamatu oma käitumises.