et inimestel oleks rahuldustpakkuvam elu.

toetada väärt ideid ja väärt inimesi.

et inimestel oleks aega ja oskusi mõelda ja armastada.

Mul on see voli. Need teod on võlukunst. Kõigil on see võimalik, sest me oleme kõik maagid. Hea maagia on loomine sõna, mõtte ja teoga. Halb maagia on hävitamine sõna, mõtte ja teoga.

Elu on harjutamine - kõik on harjutamine. Kes harjutab end positiivselt mõtlema, see saab iga hetkega üha positiivsemaks, seni kui positiivsus on saanud omaduseks. See, kes harjutab end negatiivsete mõtetega, sel on tulevik täis kannatusi ning negatiivsus saab omaduseks. Lihtne. Millist elu enesele võluda?

Ma soovin, et inimestel oleks rahulduspakkuvam elu; ma saan toetada väärt ideid ja inimesi; Ma näen, et iga päevaga on inimesi, kes leiavad aega ja lihvivad oskusi, kuidas mõelda ja kuidas armastada. Näen, et minu maailm sünnib kenades värvides.