Kui püstitada jumalikkuse kontsept järgnevalt, siis ma pean seda lihtsameelsuseks: olla Jumal tähendab domineerida, olla jäik, valitseda teiste üle, teha mida iha/meel ihkab, suruda teistele peale omi tõdesid jms.

Kui püstitada jumalikkuse kontsept järgnevalt, siis ma pean seda meeldivaks lihtsameelsuseks: olla Jumal, tähendab teiste üle valvata, hoolitseda, neid heatahtlikult juhtida ning luua soodsad tingimused arenguks; tähendab teisi usaldada ning leida solidaarne tõde (kompromissid; win-win)

Jumalikkus on minu jaoks pigem iseenda avastamine: küps inimene on jumalik inimene. Aga küpsuse kontseptist ma endam kirjutada ei jõua. Las jääb mõtisklemiseks.