21a de februaro – Internacia Tago de la Gepatra Lingvo. Esperanto kaj Hungara. teksto. Esp. tekston redaktis Stefano Keller Estrarano pri eksteraj rilatoj de UEA
Sube la hungaran mi tradukis post lia letero kaj permeso por Int. tago de lingvoj.

La 21-an de februaro 1952 la polico pafmortigis en la universitato de Dako, en Bangladeŝo plurajn manifestaciantajn studentojn. Tiuj studentoj manifestaciis por ke oni agnosku la ekziston de ilia geptra lingvo, la bengala (bangla / bn / বাংলা ভাষা), kiun oni volis forigi de la universitato favore al lingvo «pli granda», parolata de la fortuloj de tiu momento.

Temas pri io, kio ripetiĝas - en diversaj formoj - daŭre tra la tuta mondo kaj tra la tuta historio ne nur en Banglujo sed ankaŭ, ekzemple, en Nederlando, kie la parlamento aprobis la 29-an de septembro 2015 planon por laŭgrada forigo de la nederlanda lingvo el la elementaj lernejoj, favore al la angla.

Tiuj ne estis unikaj okazaĵoj. Kaj en Banglujo kaj en Nederlando temas pri la sama logiko: «mi estas la fortulo, vi silentu kaj eventuale, se vi volas paroli, vi parolu mian lingvon». Aliflanke kiel ĉiuj lingvistoj diras al ni (ni citas unu el ili, Ken Hale): «Kiam lingvo mortas, ni perdas grandan intelektan riĉecon, kvazaŭ oni faligis bombon sur la muzeon Louvre.»

Krom la socia maljusteco, kiu okazas kiam ies gepatra lingvo estas malrespektata, necesas konscii pri la fakto, ke biologia kaj lingva diversecoj estas nedisigeblaj, interkonektitaj kaj unu de la alia dependantaj. El perdo de lingva diverseco rezultas perdo de tradiciaj konoj esence necesaj por daŭripova biodiverseco, por la vivo. (1. Fina deklaro, 64a UN-NRO-konferenco, Bonn, 2011 kaj 2. Terralingua)

La 17-an de novembro 1999 Unesko proklamis la 21-an de februaro la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo. En 2007 ankaŭ la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj (3.) alvokis la membroŝtatojn por «Antaŭenpuŝi la konservadon kaj protektadon de ĉiuj lingvoj uzataj de la popoloj de la mondo.», samtempe deklarante la jaron 2008 Internacia Jaro de Lingvoj. En 2014 Unesko aperigis en sia retejo ankaŭ Esperanto-lingvan version de la mesaĝo de la Ĝenerala Direktoro, Irina Bokova (4.)
Kiel rilatas al ĉio ĉi Esperanto? La du aferoj ja rilatas inter si, ĉar la kernaj valoroj de ĉi tiu tago, la multilingveco kaj la rajto de ĉiu homo paroli sian gepatran lingvon, estas ankaŭ la valoroj kiujn la movado por Esperanto defendas. Ni, la esperantistoj, volas neniun lingvon malaperigi, ni volas, ke ĉiuj lingvoj plu ekzistu, en respekto de ĉies lingvaj rajtoj, kaj regu lingva justeco. Ĉi-cele de multaj jaroj Universala Esperanto-Asocio (UEA) solene kunfestas ĉi tiun tagon, interalie por substreki ke Esperanto ne estas eliminanto de lingvoj, kiel estas uzataj la lingvoj de grandaj ekonomiaj kaj militistaj potencoj.

Esperanto, fakte estas protektilo kontraŭ la malapero de lingvoj, kiel diris s-ino Vigdis FINNBOGADOTTIR (prezidanto de la Respubliko Islando, 1980-1996):
«Estas jam tempo ke la diversaj nacioj komprenu, ke neŭtrala lingvo povus iĝi vera remparo por iliaj kulturoj kontraŭ la monopolema influo de nur unu aŭ du lingvoj, kiel hodiaŭ tio pli kaj pli evidentiĝas. Mi sincere esperas, ke Esperanto rapide progresos por helpi ĉiujn naciojn de la mondo.» (5.)

Eble iu ankoraŭ demandas: «Kial ĝuste Esperanto?». La kialo estas simpla. Malantaŭ Esperanto ne estas ŝtatoj, ekonomiaj sistemoj, imperiismaj strebadoj, nek popoloj, kies intereso estus la malaperigo de aliaj popoloj, ties lingvoj, aŭ akiro de iliaj merkatoj. Malantaŭ Esperanto estas nur bonvolaj homoj, kiuj celas justecon por ĉiuj kulturoj kaj ĉiuj lingvoj, en paco inter la popoloj.

«Plifortigi la rajtojn de la parolantoj de ĉiu lingvo estas la celo, al kiu esence kontribuas Esperanto.» (6. Prof. Robert Phillipson). Esperanto estas ilo akcelanta atingon de justa komunikado kaj tiel de justaj rilatoj inter etnoj, kulturoj, popoloj. «... Mi esperas, ke Esperanto daŭrigos la plenumadon de tiu duflanka rolo subtenante diversecon kaj kreante unuecon.» (7. Rita Izsák, Speciala Raportanto de UN)
Sekve Esperanto helpas ĉiujn pluvivigi sian lingvon. Ĉi tiu estas la klara mesaĝo, kiun esperanto-parolantoj el la tuta mondo volas sendi al ĉiuj tutmonde, la 21-an de februaro.
Ekkonu la internacian lingvon, Esperanton (8.) per www.esperanto.net!

Az anyanyelv Nemzetközi Napja 2016. február 21.-én.

1952 február 21.-én a rendőrség agyonlőtt több tüntető diákot a Bangladesi Dako egyetemen. A diákok azért tüntettek, hogy a saját anyanyalvük használatát (Bengáli) elismerjék, mert az egyetem a továbbiakban el kívánta törölni azt, a nagyobb részben beszélt angol nyelv javára, az erősebb jogán.
Ez arról szól, ami már megismétlődött a világban többször a történelem során, nem
csak Bangladesben, hanem például Hollandiában, ahol 2015 szeptember 29.-én a Parlament jóváhagyta a tervezetet, hogy fokozatosan eltávolítja a holland nyelv tanítását az általános iskolákban az angol javára.

Ezek nem egyedi esetek, Bangladesben és Hollandiában is hasonló logika működött.
"Én vagyok az erősebb, te hallgass mert nyilvánvaló ha beszélni akarsz, beszéld az én nyelvemet" Másrészt amint a nyelvészek mondják nekünk (idézet Ken Hale-től)
"Amikor egy nyelv meghal, mi elveszítünk egy intelektuális gazdagságot, ez olyan mintha valaki ledobna egy bombát a Louvre múzeumba."
A társadalmi igazságtalanságon túl, ami akkor történik, ha valakinek az anyanyelve lenézetté válik. Fontos ismerni a tényeket, hogy a biológiai és nyelvi különbségek nem elválaszthatóak, azok összekapcsolódnak és egyik a másiktól is függ. A nyelvi különbözőségek elvesztése eredményezi a hagyományos és lényeges ismeretek elvesztését is, amelyek fontosak a fenntartható biológiai különbségek céljára. (64. UN-NRO konferencia záró nyilatkozat. Bonn 2011és 12)

1999. november 17.-én az UNESKO. kihirdette az anyanyelvek nemzetközi napjának a február 21.-ét. Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) általános közgyűlése 2007-ben (3) felhívással fordult a tagállamokhoz, hogy: "A világ népei által használt minden nyelv megőrzését és védelmét előmozdítsák"

2008-ban nyilvánították ki ugyanott, hogy az legyen a nyelvek nemzetközi éve.
2014-ben az UNESKO megjelentette a saját honlapján az Eszperantó nyelvű változatát is, az általános igazgató (Irina Bokova) üzenetében.
Hogyan kapcsolódik mindez az Eszperantó nyelvhez ? A két dolog összekapcsolódik, mint ezen napok lényegi értékei, a soknyelvűség jelenti minden ember jogát ahhoz , hogy beszélje a saját anyanyelvét.
Mindezek azon értékek amelyeket az Eszperantó mozgalom is meg akar védeni. Mi esperantisták nem akarjuk sekinek a nyelvét eltüntetni, és azt kívánjuk, hogy az összes nyelv továbbra is fennmaradjon. Tisztelve mindenkinek a saját nyelvi jogát, és uralkodjon a nyelvi igazságosság. Ezért a célért az UEA. (Egyetemes Eszperantó Szövetség) együtt ünnepli mindezen jeles napokat. Éppen ezért kell hangsúlyozni, hogy az Eszperantó nem akar nyelveket megszüntetni, amint teszik azt a nagy gazdasági és katonai hatalmak.
Az Eszperantó valójában védőernyő a nyelvek megszüntetése ellen, amint mondta azt Vigdis Finnbogadottir asszony, (Izland Köztársaság elnöknöje, 1981-1996 -ig)
"Eljött az ideje annak, hogy különböző nemzetek megértsék, hogy a semleges nyelv adna igazi védőfalat a saját kultúrájuk részére, mint az egy vagy két nyelv nagyhatalmi befolyása ellen. Amint az napjainkban egyre inkább nyilvánvalóvá válik. Őszintén remélem, hogy az Eszperantó gyorsan fog fejlődni, hogy segítsen a világ minden nemzetén."
Ha esetleg valaki megkérdezi: Miért éppen az Eszperantó ? Ennek az oka nagyon egyszerű. Az Eszperantó mögött nincsenek államok, gazdasági rendszerek, népek,
sem imprialista törekvések, akiknek érdekük lenne más népek, vagy azok nyelvének eltüntetése, vagy az ő piacaik megszerzése. Az Eszperantó mögött csak jóindulatú emberek vannak, akik az igazságot célozzák meg, minden kultúra és minden nyelv részére, békében a népek között.

"A cél bármely nyelvet beszélők jogainak az erősítése, amelyhez lényegében hozzájárul az Eszperantó "(Profeszor Robert Phillipson) Az Eszperantó eszköz a sükséges és jogos kommunikáció gyors eléréséhez, ezáltal elérhető válnak az igazságos viszonyok az etnikumok, kultúrák és népek között.
"Remélem, hogy az Eszperantó folytatni fogja annak a kétoldalú szerepének a betöltését, hogy támogatva a különbözőséget, megteremtve az egységet."
(Rita Izsák, különleges tudósító UN)
Következésképpen az Eszperantó mindenkinek segít tovább éltetni a saját nyelvét.
Ez a valódi üzenet, melyet az eszperantót is beszélők továbbítani kívánnak mindenkinek február 21.-én.

Ismerje meg a nemzetközi nyelvet az Eszperantót (8) perhttp://www.esperanto.net