Hodiaŭ en Nankino, la ĉefurbo de Ĉinujo laŭ la Nacia Partio en Tajvano, infano estis savita de heroa viro kiu ĉesis fumi sufiĉe longe por savi infanon de gravaĉa trafika incidento. Dum la 5a tago de aŭgusto, 2014 je 10:32 ĉe semaforo apud Oksidenta Pekino Strato kaj Xikang Strato, infano volis kuri trans la straton sen rigardi ke granda, Nankina "flugbuso" venis.

6 1244682770Ksnz La viro deprenis la blankan, mallarĝan stangeton de sia buŝo, dummomente ne plu suĉante la flavan, gudrecan fumon tra la pulmojn. La cigaredo endekstramaniĝis kaj la maldekstra mano subite kaj ĝustatempe ekkaptis la knabon. La buso, gruntante kaj hupante je la rapideco de mitralo, preterpasis ilin je la distanco de nur kvin centimetroj.

Tuj poste, la viro remetis la stangeton en la buŝon kaj komencis denove fumi. "Sen fumo ni ne povas vivi, kompreneble", diris la viro al nia ĵurnalisto. "Sed momente depreni la cigaredon de la buŝo estas danĝera penego kion mi povas fari por ŝpari la vivon de senkulpa, kvankam petolema kaj malbonkonduta, knabo."

La Nankina registaro prezentis al li premion por la heroa ago. Deputito diris al nia ĵurnalisto, "Ĉi tiu viro, kiu ĉesis fumi sufiĉe longe por ŝpari la vivon de knabo estas vera heroo". Li aligis, "Sed ĉesi fumi eĉ momente ne estas rekomendita de la ruĝa Partio. Fumo estas necesa parto de ĉies vivo, sen kio ĉiuj falus surplanken kaj mortus." La deputato haltigis sian paroladon momente por daŭrigi la fumadon. "Se vi decidus ĉesi fumi momente dum eksterordinara danĝero, unue estu certe ke vi kapablas. Morta heroo servas neniun."