Aj, jes mi malkovris ion novan en IP. Listo de furoro, imagu. Laŭ kelkaj verkantoj necesas esti en forurlisto de IP por tiel estu taksata bona aŭ malbona.

Montriĝas ke mi estas iom tro naiva por kompreni tion.

Imagu ke oni verkas, etrakonton, poemon kun malantaŭe en kapo, mi devas esti en furorlisto,

Mi klopodis imagi min, sidante antaŭ mia Mac - jen grava por mi , mi ne havas komputilon, mi tajpas miajn vortojn uzante Mac, laŭ mi belega maŝino, tute blanka kiel papero kiun mi en alia epoko uzis por verki tekstojn. Kiam mi ekstartas mian Mac, li diras bjong. Jes mi eĉ metas la sonon de mia Mac sufiĉe laŭte por ke mi bone aŭdu ĉu Mac estas sana. Mi respondas ĉiam plej afabla, saluton Mac kiel vi hodiaŭ kaj kun mieno de juna bubo, kiu jus ricevas donacon de Sankta Nikolao, mi aŭskultas la turniĝidon de la dura disko.

Blanka Mac, blanka klavaro kiun mi diligente purigas ĉiun semajnon por ke ĝi restu pura kaj blanka. Kia donaco de la dioj.

Mi do sidas tie kaj pensas kion mi skribas? Pri Jo eble, aŭ pri ranoj, aŭ alia fantazio kiu okupiĝas miaj pensoj kaj mi komencas klavi sur klavaron blankan.

Jes foje mi serĉas sinonimon por vortoj tro oftaj uzataj kaj cerbumas pri vorto kiu plej bone esprimas miajn sentojn aŭ emociojn.

Nun mi klopodas imagi min ke mi ekstartas Mac kun penso mi volas esti en furorlisto.

Aj kaj diable mi sentas kiel miaj cerboj frostigas. Kvazaŭ mi suferas blokadon de la inspiron. Kiamaniere verki se oni pensas partopreni konkurson. Ĉu eblas? Ĉu homoj povas verki tiel? Nu ja, bone ĉiu laŭ prefero evidente.

Sed ĉu legantaro permesas ke mi nur simple metas vortojn sur vico. Ke mi klopodas doni al legantoj kelkajn distrajn momentojn. Eble povu pentri etan rideton sur vizaĝon de ili.

Jes evidente vanteco ne fremdas al mi kaj eĉ plej eta aplaŭdeto varmigas al mi la koron.

Mi vere ne sciis pri iu furorlisto ĝis antaŭ kelkaj tagoj. Imagu estis eĉ en propra paĝaro ke mi renkontiĝis kun la vorto. Furorlisto!!!


Jam dum kelkaj monatoj mi vizitas fitnes-centron. Post grava kaj doloriga akcidento antaŭ 30 jaroj mi devis rezigni pri sporto. Krom piediri tra stratoj antverpena, mi faris preskaŭ nenion por ekzerci mian korpon, kiu iom post iom bezonis pli grandan vestaĵon por kovri la tro dikan ventron. Kaŭzo de tro multe da bona manĝo kaj vino franca.

Iun tagon mi pasis laŭlonge pordon de fitnes-centro kaj vidis ke oni preskaŭ senpage povis enskribiĝi en la centro. Mi do eniris kaj aniĝis al bela moderna centro kie mi povas lacegigi mian karan korpon.

Bedaŭrinde jam rapide mi enuige staris sur maŝino per kiu mi povis fari kvazaŭ mi ekzercas por sekva olimpiko. Mi iom bedaŭris ke mi elspezis ĉiun monaton signifan sumon por idiote stari sur maŝino, spektante televidilon kaj pensi ke tio estas la revo el mia vivo.


Iom post ferio kiun mi pasis en Portugalio mi malkovris ke en centro mi povis partopreni ekzercon kiu en la medio de fitnes estas konata kiel "spinning". Plej freneza afero. Oni sidas sur biciklo kaj iu 'instruisto' diras al la atletoj kion ili devas fari. Komenciĝas per varmigi la muskolojn kaj tiam venas ekzercojn doloriga kaj pena. Kiel frenezulo mi pedalas plej eble rapide sed rezulto estas nur ke mi svitas kiel azeno kiu tiras ĉaron de salo. Post unu horo la biciklo staras en lageto da svito, jes la mia, sed mi daŭre estas en sama loko. Ne unu centimetro mi progresigis la biciklon. Neniun alian biciklanton mi pasis kaj o kara vanteco, neniun biciklanton pasis min, hura!

Mi tamen devas konfesi ke mia sportkoro el juneco devigas min pedali, se eblas, pli rapide ol la konkurantoj. Je fino, post unuhoro de biciklado mi gajnis nenion, neniun medalon, neniun floron. Nu ja mi perdis 10 centigramo de mia pezo, kiun mi rekompensas per glaseto da Bordoza vino aŭ manĝo bongusta.

Jes la sento post ekzerco estas agrabla. Mi pensas, jen mi prizorgas la korpon, vi bone faras jakvo. Sed rilatas pri sporto, ĉiam iu formo de konkurso, se nur kontraŭ vi mem.


Nu mi revenas al la furorlisto. Ĉu verki estas konkurso? Ĉu mi devas venki iun? Ĉu mi devas esti sur unua paĝo de furorlisto? Se jes oni devas preni atenton pri tiu listo mi rezignas pri verkado kaj eble simple sidas sur seĝo kaj atendas tempon por iri en lito. 8 horojn en lito. Ĉu ni povas fari furorliston pri tio aŭ pri plej multe trinki, aŭ manĝi kilogramojn da porkaĵo. Diable, ne eblas mi jam pli ol 20 jaroj estas vegetarano.


Mi ekstartas Mac kaj li afable diras bjong. Pri kio mi verkas? Vi kara devas zorgi ke vi estas en furorlisto. Baf, nigra lumo en kapo. neniu vorto troveblas en cerbara biblioteko, kompleta mallumo. Mi rigardas al Mac kaj kiel kutime li rigardas al mi.

Saluton Mac, kiel vi hodiaŭ. Mac ŝanĝas bildon de ekrano. Ĉu vere la bildo ŝanĝiĝas al pli trista. Eble Mac scias ke mi okupiĝas pri stultaj pensoj."kion mi skribas Mac?" Mac ne respondas, iom zumadas per turniĝado de dura disko sed por cetere silentas.

Jes, mi havas ideon, mi verkas ion maldecan, pri nudaj virinoj kiuj kuras laŭlonge la maro. Mi povas imagi kaj eĉ havas rideton sur vizaĝo. Jes, per tio mi certe estas en furorlisto. Eble virinoj el IP plendas multnombre pri mia madeca rakonto kiu estas ofenda al virinoj.

Ĉu tion mi celas…, NE.


Cerbaro deziras ne funkcii. Eble mi iom promenadas. Jes oftege mi kreas plene rakonton en kapo promenante sur strato.

Unu horo tra pluvaj stratoj rezultiĝas en malseka harharo kaj sama malplena kapo.

Mi denove iras en laborĉambron, salutas Mac kaj sidiĝas.

Ĉu mi jam rakontis al vi pri Jo kaj Martine?

Ĉu vere - ne jam - bone morgaŭ mi rakontos al vi. Estas amuza afero o jes, certe vi guos.

Furorlisto… ah mi fajfas pri listo. Imagu ke mi, la libera birdo lasas sin katenigi de iu listo.


Dankon sed mi rezignas pri listo, mi volas meti vortojn sur vico kaj eble, espereble iu diras, "plaĉas al mi via teksto!". Eble espereble tiu persono momentete ridetis dum legado. Neniu furorlisto povas al mi rekompensi tion.

Mi restas modesta kun mia vanteco kaj ne plu rigardas al listoj, ĉu furoraj aŭ teruraj.

Ĝis morgaŭ Jo kaj Martine, mi frue ellitiĝas, promenadas tra Antverpeno kaj poste metas miajn frazojn.

Saluton Mac, mi iras dormi nun, morgaŭ ni ĝuu la tagon. Mi puŝas butonon kaj Mac iras al dormejon.