Mi translokiĝas post du semajnoj, diris filinon.

Mi revenis jus revenis el feriloko kiam ŝi diris tion, eble por surprizi min?

Kial do, mi demandis, ĉu ĉambroj supre ne plu plaĉas?

Vaŭ, jes ĉambroj plaĉas sed vidu, nu ja, mi volas vivi kun Bob.

Bob?

Vi ja konas Bob ĉu, li ja loĝas ĉi tie plenan jaron.

Mi konas Bob, evidente. Li okupiĝas banĉambron kiam mi ĝin bezonas. Jam pli ol 50 jaroj mi fekis je ekzakte la sama horo, ĝis alvenis Bob. Li lukse sidas sur mia trono je mia horo, kaj poste mi suferegas ĉar tempo de fekado pasis, diable kaj fek.

Ĉu Bob ankaŭ translokiĝos?


Evidente paĉ, kion vi pensas ke mi translokiĝas kaj li restas ĉi tie?

Nu, mi ne scias, li aperis en domo neatendite. Mi memoras, mi havis plej lastan numeron de Mac-komputila revuo, povis instali min sur privata necesejo kaj ĝi estis okupata de Bob. Kaj nun vi do translokiĝas ĉu?


Jes paĉ, ni translokiĝas!

Malproksime?

Ne, fakte ne, nur 250 metrojn de ĉi tie en paralela strato.

O, ĉu. Ĉu en moderna konstruaĵo?

Jes tie, duobla apartamento en numero 69. Ja vidu infanoj de aliaj amikinoj de Bob ek de tiam loĝas semajnon ĉe patrino kaj semajnon ĉe patro. Bona solvo ĉu?

Kiam ĉe vi ĥorloĝo tiktakas kaj vi sopiras al infanoj, post diru 10 jaroj, vi havos 30 jarojn kaj Bob 52, ĉu vi jam pripensis? Eble vi iam volas havi infanojn, aŭ mi volas esti avo (ĉu vere mi diris tion???)


Vidu Paĉ, vi havas nun jam pli ol diable mi eĉ ne memoras kiom da stultaj jaroj sed daŭre aspektas juna. Ĉu vi de tempo ne plu volas havi plian infanon?

Iu akra doloro iris de mia stomako al koro? Iras tiam al cerbaro kaj timege esperis ke povis eskapi pere de oreloj aŭ naztruoj sen fari veran damaĝon al iu interna aparato de mia korpo.

Plian infanon he? Plian infanon, do? Nu kara mia infano, kara mia koro kaj oro, paĉ prenis nekredeble saĝan decidon, eble sola foje en vivo, iom post via naskiĝo.

Kiam vi naskiĝis mi kontrolis ĉu mi estas kontenta pri filino, ĉar vidu patroj ĉiam deziras filojn. Iu devas miltiservi por defendi stultan landon ĉu? Sed post naskiĝo via, mi konstatis ke mi kontentas. Diable kiel bela vi estis – jes ne jam miene-ŝanĝu – vi daure estas bela kaj vi eĉ estis bebo trankvila, malgraŭ patro kiun la dioj donis al vi. Perfektecon mi vidis kaj kiel reĝo mi kontentis kaj iris al kuraĉisto kiu trancis la dratojn.


Kiu dratoj paĉ?

Nun la tubetoj per kiu venas spermo en kaco, pardonu min, peniso. Semajne poste kurasisto kontrolis ĉion sub mikroskopo, neniun infanon mi plu produktos, la mondo povas esti trankvila, mi ne plialtigas la nombron de monda-loĝantaron. Mi estas ek de tiam nu diru, ekologia fikanto, aŭ ĉu ne rilatas pri ekologio? Fakte jes ĉu.

Mi ne sciis paĉ, mi nenia ja komprenis kial mi ne havis iun fraton aŭ fratinon kun kiu mi povis ludi. Ĉiam najbaran idioton Tom devis veni por forpreni enuigon de mi, kiam mi volis havi ludkamaradon. Aŭ tiu freneza Monike. Ĉu vi vidis kiel dikajn mamojn ŝi nun havas, diable dikajn, ĉiuj viroj rigardas nur al la mamojn de Monike.


Mi ne jam rimarkis mi iom hezite respondis.

Aj paĉ ne mensogu, vi certe jam vidis mamojn de Monike. Ĉiuj viroj rigardas nur al mamojn au postaĵojn. O jes, postaĵoj. Vi havas mamajn virojn kaj postaĵajn virojn.

Bone mia kara specialisto kaj kio patro via estas ? La tria speco paĉ, tiuj, kiuj rigardas al postaĵojn kaj mamojn. Aj, mi prenos foton de via okuloj kiam pasas belulinon . Vi kapablas strabi vertikale por certe ne maltrafi la laŭ vi belecaĵojn de virinoj.


Ĉu Bob ne jam vizitis kuraĉiston? Mi rapide ŝanĝis subjekton, du infanoj sufiĉas ĉu ne? Kaj ĉe du malsamaj amikinoj!

Kial Bob devas viziti kuraciston, ĉu vi pensas ke li je aĝo de 44 jaroj jam perdis potencon ? Ne , ne, ne evidente ne !


Aj paĉ, nun mi komprenas pro operacio vi ne plu povas, fiki ĉu? Aj vi nur havas … kiom da jardekoj vi fakte jam havas. Nur sekdeketajn kaj iom pli karulino kaj jes evidente aparato daŭre bonege funkcias.


Diable paĉ, nun mi komprenas kial la lastajn jarojn vi estas tiel populara ĉe virinoj. Ili flaras ke via birdeto mortis, ne plu povas kanti.

Vere mi ne sciis kiamaniere respondi, kion rispondi. Dum mia junaĝo oni ne faris parolon pri tiuj aferoj kun gepatroj. Nun post tiuj damnaj 60-aj jaroj ĉio eblas. Infanoj ne plu havas respekton.

Jus mi volis diri ke birdo kantas daŭre kiel nagtigalo kiam ŝi diris ; Eble Bob tamen ne estas serioza elekto, ĉu? Kion vi pensas paĉ?

Kiel longe virinoj bezonas sekson paĉ, ĉu tion vi scias? Paĉ scias nenion pri tiuj aferoj karulino mia. Demandu al patrino foje. Ĉu vi olduloj daŭre fikas paĉ? Mi donis iom hurlan respondon per kiu ŝi povis elekti kian direkton iri.


60 kaj iom da kaj birdo ne plu kantas ĉu ? Nu tio signifas ke post 20 jaroj mi devas aĉeti helpilojn por sekse kontentigi ? Eble mi estus saĝe kaj translokiĝas sen Bob ?

Jen mi pensis momento al kiu mi jam atendas monatoj kaj monatoj. Ne Bob estas bonega knabo, neniu problemo. Ke li havas du infanoj ĉe du malsamaj inoj ne ludas vere rolon, sed malsalmeco de 22 jaroj? Mia kara pupeto, mia filino kun olda knabo kiu havas 22 jaroj pli ol ŝi. Jen momento por malhavi Bob.

Mi rigardis vizaĝon de kara filino kaj konstatis ke ŝi iĝis ege trista.


Aŭskultu knabino mia, mi ne fanfaronas pri tio, sed birdo de paĉo daŭre kantas, ne plu same ofte ol antaŭ 20 jaroj sed kanti li povas. Kaj ĉu vi scias birdo lernis multegajn trukojn kiujn junaj birdoj ne konas.

Estu feliĉa knabino mia, translokiĝu kaj zorgu ke Bob iros kun vi.

Mi volas rehavi propran necesejon.