En tramo mi staris antaŭ fenestreto malferma. La griza hararo moviĝis laŭ propra prefero kaj pro kulpo de vento. Ĝi iom tro libera hirtiĝis sur mia kapo kaj mi iom volis bridi ĝin. Levis la manon kaj vere pro hazardo tuŝis la mamon de najbarino kunvojaĝanto.

Kolere ŝi protestis kaj bruis tro laŭte ke mi profitis de tramo plenplena por palpeti la mamojn al ŝi tiel kara. Tion mi almenaŭ komprenis.

Pardonu, mi diris sed estis pro hazardo kaj hararo kiu sovaĝiĝis momenteton.

Virino tro laŭte diris ke mi intese tuŝis la mamon, sed mi klopodis malreviĝi sin kaj rediris ke estis vere pro hazardo. Hazardo, ŝi diris eble el iu virina logiko kiun mi ne komprenis, ne ekzistas hazardo.

Tamen vere estis kiel mi diris ĉar, unue mi ne faras tiujn aferojn, panjo jam dum mia junaĝo diris al mi, ke tio ne eblas. Kaj plie edzino certe malpermesus.

Mi klopodis rapide pensi sed la bruo de la kvazaŭa patrona virino malebliĝis tion per la bruo kiun ŝi faris. La virinaco kiu staris apud ŝi blekis, mi vidis li faris intence. Ĉu ne Paŭlino ŝi aldonis, por ke ĉiuj tuj komprenis ke tion, kion mi faris minimume devas esti punata per fajropeletono postan tagon je la 6-a ĉe sunsupreniro

Viro kiu staris 1 metron for okulumis al mi kvazaŭ mi seksatencis la virinon. Eble li iom bedaŭris ke li ne povis palpeti mamon de la virino.

Estis hazarde mi diris. Vidu, mi diris, al mia hararo kaj komprenu ke de tempo mi devas meti ĝin iom deca.

Kion vi scias pri deco respondis la virino kun la mamo tuŝita. Pensmaŝino en kapo daŭre ne kontentige funkciis, kaj mi decidis silenti.

Vi eĉ ne ruĝiĝas diris la blekantino kaj diable ŝi pravis. Kial mi devas ruĝiĝi por io kion mi ne faris.

Tiam mi vidis, ĉu ankaŭ hazarde Gaston. Gaston ankaŭ laboras en kultura centro kaj estas gejo. Nu eble vi demandas vin ĉu gravas la seksa prefero de Gaston.

Ne, ne pli grava ol la sekso de anĝeloj, tamen nun kaj vere tio estis hazardo iom grava.

Li alprokismiĝis al mi kaj demandis kio okazis. Tuj la virino kun tuŝita mamo komencas klarigi kiel mi seksatencis ŝin.

Gaston kisi min kaj simple demandis; ĉu mi ne plu povas fidi vin kara amo mia. Ĉu vi ŝanĝis seksan preferon? Mi rekisis Gaston, jes sur la vango, kaj diris ke estis pro hazardo.

La virinoj ambaŭ nun rigardis min kaj laŭte diris; ankaŭ tio, jen aca samseksemulo. Prefere vi iru al hartondiston anstataŭ ĝeni aliajn homojn.

Mi sentis ke la hararo denove bezonis kareson por esti remetita sur kapo kaj ne stari kiel kajto en la vento. Hazarde ni atingis la haltejon kiun ni bezonis kaj forlasis la tramon.

Lastan kion mi aŭdis estis la virino kun la mamo kiu laŭte diris; malpura gejo al infero kun vi.


Danke mi manpremis Gaston, kiu estas ĉu hazarde gejo kiu savis min el embarasa situacio pri kiu kulpis nur la hazardo.