Se mi povus porti vin

trans profundaj fosaĵoj

for de viaj cerbumadoj kaj timoj

mi portus vin, horojn, tagojn.


Se mi konus la vortojn

kiuj donas respondon

al miloj da demandoj el vivo,

pri vi, amo kaj esti feliĉa

mi parolus kun vi, horojn, tagojn.


Se mi povus meti pacon en via koro

atendante pacience

esperante ke semo de paco kreskus 

profunde en vi

mi atendis, horojn, tagojn


Se mi povus aŭdi kio tuŝas vian koron

pri malforto, malkontento, kaj tristeco profunda.

mi restus starante apud vi, horojn, tagojn.


Mi, bedaŭrinde ne estas

pli forta kaj granda ol vi .

Mi ne scias ĉion kaj ne povas multon.

mi estas nur amiko survoje

via vojo , ĉiam, horojn kaj tagojn