Fine mi estas sur insulo kie mi ferias. La sola kion mi faras estas manĝi, trinki sanajn aferojn por prizorgi sangopremon, bicikli kaj aŭskulti al nekredeble silenta silenton de insulo Ré kaj pensi.

SAT-EFK eldonis en traduko verkon de Onfray, iu moderna franca filozofo kiu reeltrovas la radon aŭ varman akvon. Nu li ne konvinkas min, sed tio ne signifas ke la verko estas malbona. Ĉu entute mia opinio pri filozofa verko gravas? Mi opinias ke NE!

Plaĉas al mi la malnovaj grekoj, la romianoj, jes evidente la francoj kiel Montaigne kaj Diderot, ne Rousseau, pro troa dekstrecoj en siaj pensoj. Jes, denove nur mia opinio. Kaj jes, malgraŭ protestoj de k- do Rooke ege plaĉas al mi Nietzsche, kiu ne kulpas ke Hitler prunteprenis teoriojn de li, perfortis ĝin kaj fariĝs el Nietzsche dekstra pensanto, kiu li absolute ne estis. Estas komparebla kun tiuj aliaj diktatoroj kaj demagogoj, Stalin, Maŭ kaj Pol Pot kiuj misuzis la vorton komunismo por ŝajnigi ke ili estis honestaj. La milionoj kaj milionoj da mortintoj, murditaj homoj kontestas tion.

La frontopaĝo de la libro de Onfray havas desegnon de Serge Sire. Kiel ĉiam bonkvalita bildo, majstre desegnita, sed ho vee! Jes ho vee! montriĝis nur post iom da tempo. Vera maldekstrulo ne senpage kaj rapide donas sian opinion pri tre serioza afero.( Mi volas per tio diri ke oni ne tro facilanime donu opinion pri seriozaj aferoj. Fakte doni opinion nur eblas post bona pripensado kaj tio la desegno de Sire ne prezentas. Li donis iun popolisman opinion malkostan ) Ekflamis antaŭ kelkaj semajnoj ( hodiaŭ estas la 30- a de aŭgusto por indiki kiam mi verkis la tekston) diskuto jesa, nea, pri la simboligo de la desegno. Djemil konsideris la desegnon malhumiliga al la islama kredo kaj penso. Mi klopodis kompreni Djemil, mi klopodis kompreni Serge, kaj Petron kaj ĉiuj aliaj kiuj havas opinion por aŭ kontraŭ la desegno.

Antaŭ kelkaj semajnoj mi estis en Sarajevo. SAT - Kongreso okazis tie. Sarajevo la monda centro de toleremo kie okazis kruela milito pro maltoleremo. Komprenu kiu povas. SAT - Kongreso estas jarkunsido de la Asocio kaj tempo por rigardi kaj aŭskulti al aliaj kulturoj, aliaj moroj kaj kutimoj. Pasintan jaron mi demandis: Ĉu flugas mevoj en Braŝovo? Sed estis perdita teksto mi timas, ĉar krom miaj amikoj David Kelso kaj Cindy McKee, neniu komprenis la tekston, mi timas. Kutime mi ne tiel multe timas, estas iom metafora diro mi pensas?

En Bosnio- Hercegovino la komunismo havis pli dolĉan vizaĝon ol en Rumanio. Oni pli singarde murdis homojn per ŝtata interkonsento. Homoj devis esti kredantoj. Ili devis kredi en la ĉiupotenco de Tito sed ankaŭ rajtis kredi en iu de la multaj dioj kiuj ekzistas. La superpotenca dio de la katolikoj kiu promesas cxielon post morto. Verdire bona donaco kiam oni ĝustatempe diras ke ĉiuj fifaroj, kiujn oni faris estis malĝustaj kaj ke oni bedaŭras. Estas la dio de la judoj kiu petas ke virinoj surmetu perukon kaj viroj ĉapeleton kiu protektas ilin kontraŭ la kolero de la dio. Estas la islamanoj kiuj devas jam frumatene preĝi kaj aŭskulti al iu dio kiu petas ke virinoj surhavu vualon aŭ kovru sin per burko.

Mi apartenas al la grupo de " liberpensaj humanistoj". Homoj kiuj ne havas iun dion aŭ ĉu ni havas dion sen nomo. Mi nomas lin/ ŝin etiko.

Mi ne defendas mian dion, mian kredon, nek miajn filozofojn, ĉar tio estas privata afero de mi. Pro tio mi ne bezonas desegniston kiu primokas la diojn de aliaj.

La afero estas tro komplika.

Basketbalisto havas alian dion ol la futbalistoj, iom metafore dirite ĉu? Basketbalisto prenas pilkon en manoj, futbalisto ne rajtas preni pilkon en manoj. Ambaŭ uzas pilkon.

En Sarajevo kaj jam en multaj aliaj lokoj kiujn mi vizitis, mi konstatis ke la vivo ne estas nur futbalo. Oni ludas ĉiujn sportojn, regas diverseco, feliĉe ke tio almenaŭ eblas en tiu loko de la mondo. La cikatroj de la damna milito daŭre videblas. Feliĉe ĉar tio faciligas memori ke krom futbalo estas aliaj sportoj kiuj samvaloras. Nenio estas la absoluta vero, kaj eĉ tio ne!

En Madrido la ĉefo de la katolikoj vizitis la urbon. La suporteroj aplaŭdis kaj petis la benon de la granda mogolo. Estis multaj homoj en Madrido kiuj ne konsentis kun la vizito de la ĉefo, sed la ĉefo ne malakceptis la konvenciojn de la urbo, li nur propagandis sian dion kiel la komunistoj laŭdas Karlo kaj la liberecanoj Miĥaelo.

En la 18- a jarcento la francoj, nu ne ĉiuj ĉar tio neniam eblas, iuj francoj forhakis la kapon de nobeluloj, ĉar ili kulpas esti nobeluloj. Evidente la afero estas pli komplika. Sed oni facile povas fari mokan desegnon pri kiel erare la francoj forhakis la kapojn de nobeluloj.

Ni primokas muzulmanojn ĉar ili havas alian dion, ĉar ili estas muzulmanoj. Estas strange kaj en mia pensmondo serioze dekstra agado, dekstra pensmaniero. En mia regiono oni ĉiam diras ke ĝeneraligi estas pensi laŭ dekstra maniero, do mi klopodas eviti.

Mia dio nomiĝas etiko, kaj respekto. Estas homoj kun aliaj dioj. La dioj de la perukoj kaj vualoj. La dioj de sidi sur genuoj kaj la dioj pri plendi kun vizaĝo kontraŭ muro. Mi ne havas la fieron nek opinion ke mia dio estas pli bona ol tiuj de aliaj. Mia dio ne promesas ion, sed faras al mi la vivon ne ĉiam facila, ĉar li diras nenion. Mi mem devas pensi, mi mem devas fari miajn erarojn.

La mondo estas granda kaj diversa. Mi havas amikojn kiuj kredas en aliaj dioj ol mi, en Bagvano, en Budho, en Jesuo, en Karlo en Micĥaelo, en Mohameto. Ĉu estas mia tasko primoki ilin dum en mondo ekzistas homoj kiel Sarkozy, Obama kaj kiuj estas la nomoj de la demagogoj kiuj promesas la bonon, sed nur pretas militi kaj malstabiligi la mondon, forpreni la lastajn sekurecojn de la senlaborulo, de la pensiulo.

Estas multe da malbono por primoki, eble ne necesas primoki tion kio donas konsilon kaj konsolon al homoj. Mi lasas al homoj ilian dion ĉu li nomiĝas Karl aŭ Mohamet aŭ eble Jesuo aŭ simple dio.

Ŝajne multaj homoj malfacile funkcias sen submeti sin al unu de la dioj. Ni ne primoku tion, estas sufiĉe de la speco de Sarko kaj kompanoj. Se ni ne malelektas ilin, ni almenaŭ primokas ilin ĉar ili estas la malamiko de la laborista " klaso".

Plaĉegas al mi desegnoj de Serge, sed mankas al li de tempo al tempo kuraĝo. Nu tio estas mia opinio kaj diru mem, kiel multe valoras mia opinio. Kiel grava estas opinio de iu ajn? Nenio grava okazis kvankam mi skribis 1400 vortojn. Ĉu necesas primoki la kredojn de aliaj, aŭ ĉu estas el timo iĝi infektita de la dioj kaj iliaj konsiloj kaj ordonoj? En tiu kazo mi diras: Ne timu kara, sed liberigu vin de la timo por tio, kio estas nur homa konduto, instruo de la junaĝo kiu donas senton de sekureco.

Neniam iu dio prenis potencon, sed nur homoj kiuj uzas ideon, filozofion. Homoj kiuj interpretas Bibliojn kaj la Kapitalojn kaj aliajn dikajn kaj gravajn librojn al propra avantaĝo. Homoj , stalinoj, hitleroj, papoj alvokas al maltoleremo al milito al provokado, la dioj estas nur mitoj el dikaj libroj tiel verkitaj ke ĉiuj demagogoj povas adapti ĝin al propra profito.

Mi klopodas liberigi min de ĉiuj dioj, jes ankaŭ pri dioj kun nomoj Karl, Alaho, Jesuo ktp,ktp kaj klopodas pensi memstare. Por fari tion mi ne devas primoki aliajn.

La mondo estas mirinda pro sia diverseco. Klopodu partopreni la mirindaĵojn sen vundi aliajn kun aliaj ideoj.

Eble morgaŭ iu dio petas aliĝon al SAT, oni ne povas malpermesi al li membrecon kiam li respektas la konvenciojn, la statuton.

Aldona amuzaĵo. Mi klopodas verki prelegon dum mia ferio. Prelego pri Nelson Mandela. En unu el la libroj kiujn mi legas estas skribita de Mandela: mi volis kompreni la komunistojn kaj legis la interesan " Komunista Manifesto" poste mi prenis " La Kapitalon" kaj ĉiam endormiĝis post legado de kelkaj paĝojn de tiuj tedaĵoj. Mandela ne primokis la komunistojn, nur la ĉefverkon de unu el la plej gravaj komunistaj filozofoj estas por li tro teda. Tamen kiel montriĝis el la historio, li kunlaboris kun la komunistoj kun respekto por iliaj ideoj. Kaj la komunistoj kunlaboris kun li. Jen pro tio homo povas esti grandulo.

Ni primoku la papojn, prezidantojn, reĝojn, kaj kial ne la prezidanton de esperanto asocio, ĉiujn homojn kun giganta salajro ( krom tiu lasta ) sed moki homgrupon. Nu laŭ mi tio ne estas vere saĝa aŭ humana agado. Mi ree studas la konvenciojn.