Ĉu ankaū vi de tempo havas senton de malsekureco ?Sub masko de "humanecaj intervenoj" disvastigado de "bona en batalo" kontraŭ "malbono", la disvastigado de "valoroj’ kaj "homaj rajtoj" oni mondvaste murdas, rabas kaj biodiverseco suferas gravajn damaĝojn. samtempe vivas kaj mortas milionoj da homoj en absoluta mizero. Gratulon homaro indiferentaĈu ankaū vi de tempo havas senton de malsekureco ?Nur en Kongo mortis, pro milito, la lastajn 4 jarojn pli ol 3,3 miljonoj da homoj (1999-2003). 20% el ili rekte pro armiloj, la ceteraj pro malhavo !La nunaj kostoj de mondvasta armado estas 1(unu) biliardo da eŭroj (cifero jam malnovas el 2003 vi ne povas imagi kiom ĝi plialtigis la lastan 5 jarojn). Unu triono de tiu sumo sufiĉus por ke ĉiuj homoj en la tuta mondo ricevu bazajn necesaĵojn kiel trinkeblan akvon, manĝon, sanzorgojn kaj ŝirmilojn. Samtempe oni povas malkonstrui ĉiujn atomarmilojn, povas esti strarigita kontraŭ aidosa-programo, programo kiu disvastigas kaj propagandas uzadon de reuzebla kaj daŭra energio. Oni povas ankaŭ kontraŭbatali acidan pluvon, erozion de fekunda grundo, eviti senarbigon kaj nuligi la ŝuldaron de la plej malriĉaj landoj.Ju pli da elspezoj por militara aparato, des pli ĝi kreskas kaj grava, des pli malsekura la mondo iĝas, des pli la homoj sentas sin malsekuraj. Sur la mondmapo konstateble kreskas malsekuraj teritorioj, malgraŭ plialtigo de armilbuĝetoj kaj “batalo kontraŭ terorismo”. Ĉiu eŭro aŭ dolaro elspezita por militara aparato estas eŭro/dolaro troa kaj krimo kontraŭ homaro. Ni ne bezonas plian armeon kaj militajn solvojn de konfliktoj, sed humanajn solvojn kaj konflikt-preventon.Sociala sekurecoSekurecon oni ne konstruas per armiloj. Sekureco oni ne konstruas per ekskludado kaj subpremado de homoj kaj homgrupoj. Veran sekurecon oni kreas per konstruado de bona, sociala kaj justa mondo.Kiam ni, la enloĝantoj de la plej prospera parto de la mondo, kuraĝas rigardi al la cetera mondo, ni vidas kiel nia vivmaniero kaŭzas maljustecon en la mondo : mizero, milito, morto, detruado, troprofitemo, ktp. Estas tempo por rigardi al estonto. Ni ĉesu ekspluatadi malriĉajn kontinentojn, ni ĉesu ŝirmi nian propran merkaton. Estas tempo kiam ni lernu dividi ! Oni povas solvi konfliktojn nur per reciproka respekto, surbaze de egaleco, sciante ke malsameco estas grava parto de la mondbildo. Nia vero ne estas vero de la cetera mondo. Ĉu vi dum konflikto kun via partnero batas lin/ŝin ?Ŝtatoj kaj intereskomunumo povas militi nur dank’al nia mono aŭ nia subteno.Kiam ni rifuzos pagi imposton kaj postulos humanan konflikttraktadon kaj socialan justecon por ĉiuj mondcivitanoj, nur tiam ni havos ilojn kiuj direktas al humana socio, al paca mondo sur sana tero.