Karaj amikoj, post ege kontentiga reago de la Ipernity skipo mi decidis fermi la diskuton pri la temo. Al ĉiuj, kiuj donis sian opinian mi sendas mian dankon.Lasu nin daŭrigu en amikeco kaj kamaredeco kaj precipe kun respekto por la privata vivo de aliaj anoj de Ipernity. Memoru ke kotĵetado havas realan rezulton ke ĉiam iom da koto restas sur blazono de ĵetanto kaj bedaŭrinde ankaŭ ĉe flanko de kiu estis atakita.

Ĉu vere iu inter ni bezonas tion. Ke li aŭ ŝi forlasu Esperanton se pensoj humanistaj aŭ amikeco ne apartenas al via etikaj valoroj. Iom da respekto por la idearo de Zamenhof ne malhelpas.

Amike via Jakvo