LA 20-A EKUMENA E-KONGRESO
67-a IKUE-Kongreso 64-a KELI-Kongreso
TRENTO - Cadine, ITALIO
de la 16-a ĝis la 23-a de aŭgusto 2014
Temo: Ĉu Kristo estas dividita? (1 Kor 1,13)B

http://www.ikue.org/cz/EEK%20Trento/EEK%20Trento.htm