POR JUNAJ KRISTANOJ DE EUROPO EN LA AĜO DE 17 ĜIS 35 JAROJ!

Ĉi jaro, la 36-a sinsekva Eŭropa renkontiĝo organizata de la Komunumo de Taizé okazos de la 28-an de decembro 2013 ĝis la 1-an de januaro 2014 en Strasbourgo (Francio).

Pli ol 20000 gejunuloj venos Strasburgon el la tuta Eŭropo. Ilin gastigos du najbaraj regionoj la franca Alzaco kaj la germana Baden.
La fratoj de Taize donis la permeson kunigi Esperantogrupon kiu estos loĝita en la ricevpunkto de la dominika kunfratejo de Strasburgo.

PARTOPRENI LA RENKONTIĜON EN STRASBURGO SIGNIFAS:
* preĝi, kanti kaj esti en la silento en la urbo, simbolo de interpaciĝo
* kun dekmilo da gejunuloj el la tuta Eŭropo kuniri al la fontoj de la fido
* gustumi la gastigadon de la regionoj situataj ambaŭ borde de la rivero Reine
* interparoli kun la atestantoj de la fido aktivaj en la nuna mondo
* konatiĝi kun personoj kiuj donas animon al Eŭropo kaj iliaj institucioj


AĜLIMO
La renkontiĝo organizita de la Komunumo el Taizé unuavice estas por gejunuloj en la aĝo de 17 ĝis 35 jaroj.
Pli junaj ol 18 jaroj devas havi konfirmon/permeson de la gepatroj kiuj permesas la partoprenon. Gejunuloj malpli ol 16 jaroj ne povas partopreni la renkontiĝon.
La Eŭropa renkontiĝo unuavice estas por gejunuloj. Do, ĝi ne antaŭvidas la partoprenon de la personoj en la aĝo de pli ol 35 jaroj, krom se ili estas la gvidantoj de la grupo.

ALIĜO
Por aliĝi al tiu Esperanto-grupo dum la Eŭropa renkonto, oni devas enskribiĝi rete kaj sendi la kopion de la enskribiĝo al la kunordiganto de la Esperanto-grupo retadreso: fr. benoit.ente(@)gmail.com (forigu krampojn)

Por la aliĝo oni vizitu la oficialan ttt-ejon www.taize.fr kaj elektu propran landon/lingvon.

KOSTOJ
La partoprenantoj pagas laŭ la tarifo de la propra lando. Same vidi la oficialan paĝon www.taize.fr.

Do, oni enskribiĝas kaj vojaĝas/kunvojaĝas (se estas de unuopa lando organizita komuna transporto) kun aliaj samlandanoj.

LOKO
La programo por Esperanto-grupo okazos en la dominikana monahejo. Tio signifas, tie okazos la komunaj matenaj preĝmomentoj kaj pridiskuto de la materialo por la koncerna tago. Tagmeze kaj vespere oni aliĝos al la komunaj preĝoj kun aliaj partoprenantoj ĉu ĉe la foiro aŭ en la grandaj preĝejoj en la urbo.


PLI DA INFORMOJ POR ESPERANTISTOJ

fr. Benoit Ente retadreso: benoit.ente(@)gmail.com (forigu krampojn)

Marija Beloŝeviĉ, vicprezidantino de IKUE